23948sdkhjf

Så påverkas barnen av Bolidens smältverk

En studie som studerat barn i Landskrona visar att de barn som bor nära Nordens enda blysmältverket har upp till 24 gånger högre halter av bly, kadmium och kvicksilver i blodet än de som bor längre bort.

Under 40 år har forskare vid Lunds universitet följt Landskronabarn, mellan 7 och 11 år, för att undersöka spår av tungmetallen bly, kadmium och kvicksilver i blodet, skriver Lunds universitet i en artikel.

Landskronas smältverk för bly, Boliden Bergsöe, återvinner varje år bly från fyra miljoner uttjänta bilbatterier och tillhör en av Europas största återvinnare av just blybatterier.

Den nya studien, som fokuserar på de sista 15 åren, visar att de barn som bor nära smältverket har högre halter av tungmetaller i sin kropp.

– Med de nivåer som vi fann i denna studie, finns inte skäl för oro hos föräldrar till barn i området, men för att förebygga sjukdom senare i livet bör man hålla nivåerna av metaller i miljön så låga som möjligt, säger Anja Stajnko, som är forskare vid Lunds universitet och förstaförfattare till studien.

Alla tre metaller är toxiska och exponering av bly under längre tid har visat på samband med sämre utveckling av nervsystemet och ökad risk för hjärtkärlsjukdom. 

– Trots att barnen har låga exponeringsnivåer för alla tre metallerna, rekommenderar vi starkt fortsatt monitorering av dem, eftersom vi idag inte känner till gränsvärdena för toxicitet hos barn och de ackumulerande effekterna av metallerna. Fram till nu har Naturvårdsverkets finansierat studien och därmed övervakningen av barnen, säger Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Ämnena finns bland annat naturligt i jordskorpan men ökar med industriella utsläpp, återvinning och gödsling. I takt med den gröna omställningen och att vi ska återvinna mer, finns en risk att giftiga ämnen frigörs. 

Därför anser forskarna att områden nära återvinningsindustrier eller platser där metaller bearbetas behöver kontrolleras och strängare skyddsåtgärder bör införas.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078