23948sdkhjf

Forskare anser att kärnkraften är för dyr

I en ny rapport säger forskare att ny kärnkraft är varken hållbar eller kostnadseffektiv. Istället bör samhället satsa på energibesparingar och ny förnybar energi.

Energibehovet kommer att öka framöver och Regeringen vill möta detta med en storsatsning på 10 nya kärnkraftsreaktorer.

Forskare vid Blekinge Tekniska högskola, BTH, har därför nu gjort en ny samhällsekonomisk jämförelse som stresstestar regeringens nya kärnkraftsfärdplan mot andra alternativ med hänsyn till International Energy Agencys (IEA) nya kostnadsuppskattningar.

–Vi och många andra har ju tidigare kommit fram till att i motsats till ny kärnkraft skulle energibesparande åtgärder och ny förnybar energi ge hanterbara hållbarhetsrisker, bli kostnadseffektivt och kunna genomföras tillräckligt snabbt för att bli relevant för klimatutmaningen. Nu ville vi se om denna bild kunde ändras med anledning av de senaste vetenskapliga rönen, säger studiens huvudförfattare Henrik Ny, i en kommentar.

Resultatet som forskarna har kommit fram till pekar på att regeringens kärnkraftsfärdplan blir 470-1070 miljarder kr dyrare fram till år 2050 än satsningar på energibesparingar och ny förnybar energi. Till detta kommer en merkostnad under den nya kärnkraftens resterande livslängd till ca. år 2100 på uppåt 5000 miljarder.

Alla håller dock inte med, läs vad energibranschen anser

BTH:s modellering utgick ifrån Svenska Kraftnäts framtidsscenarier för energisystemet från år 2021 och jämförde i detta regeringens kärnkraftsfärdplan mot alternativ med fokus på energibesparingar och ny förnybar energi. Detta kombinerades med IEAs senaste uppskattningar av energislagens totala livscykelkostnader (inkl. gruvbrytning, transporter, drift och avfallshantering).

–Trots att vi var generösa vid beräkningen av kärnkraftens kostnader, blev alla scenarier med ny kärnkraft klart dyrare än alternativen, säger Henrik Ny, studiens huvudförfattare.

Vi har sökt Henrik Ny för en kommentar.

Läs forskarnas rapport

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.391