23948sdkhjf

Vill stärka försörjningstryggheten i gassektorn

Regeringen har i dag beslutat att ge Energimyndigheten ett brett uppdrag med syfte att analysera försörjningstryggheten på gasområdet i Sverige. Det gäller såväl rörbunden gas som flytande naturgas (LNG). Även vätgas omfattas i viss utsträckning.

Regeringen motiverar det nya uppdraget med att Sverige har ett gasberoende som är mindre än de flesta andra europeiska länders, men gasförsörjningen är trots det mycket viktig för många industrier och transporter. Den svenska vätgasmarknaden är på väg att utvecklas och det finns anledning att tro att vätgasen inom en överskådlig tid kommer att vara en energibärare som har betydelse i det svenska energisystemet. Frågor om gasförsörjning är en del av det större arbetet med att stärka den svenska energiförsörjningen och totalförsvaret.

– Gaskrisen 2022 innebar ett test av de befintliga regelverken och systemen – nu vill vi följa upp, analysera och förbättra med grund i de lärdomar som förra året gav, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Energimyndigheten ska se över ansvar och roller när det gäller försörjningstryggheten och vid behov komma med förslag som kan bidra till en förbättrad försörjningstrygghet och en tydligare ansvarsfördelning. Uppdraget ska redovisas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 27 mars 2025.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094