23948sdkhjf

Ny anläggning för framtidens bränsle

De vill tillverka metan till fordonsbränsle från infångad koldioxid.

Nordic Ren-Gas kommer att utveckla, bygga och driva så kallade power-to-gas-anläggningen i Tammerfors, som producerar e-metan. E-metan är ett så kallat e-bränsle vilket innebär ett syntetiskt bränsle framställt utan användning av fossila råvaror. 

I power-to-gas-processen produceras vätgas först med hjälp av förnybar el och vatten. Anläggningen i Tammerfors ligger bredvid den befintliga avfallsförbränningsanläggningen Tammervoima, som drivs av Tampere Energia. Nordic Ren-Gas kommer att avskilja biogen koldioxid från rökgaserna från Tammervoimas anläggning och använda den i power-to-gas-processen för att producera e-metan.

E-metan som produceras på detta sätt är förnybart och kommer att ersätta användningen av fossila bränslen inom transport-, sjöfarts- och industrisektorn. Det är är helt utbytbart mot naturgas och biogas. När det är flytande är det likaså fullt utbytbart mot flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Det innebär att det kan transporteras genom befintlig infrastruktur – lastbilar, fartyg, rörledningar – och användas direkt där man för närvarande använder naturgas eller biogas.

Power-to-gas-anläggningen i Tammerfors kommer inledningsvis att producera cirka 160 gigawattimmar (GWh) förnybart e-metan per år från och med 2026.

Anläggningen kommer även att leverera överskottsvärme från processer till fjärrvärmenätet i Tammerfors.

Enligt bolaget är e-metan, till skillnad från alternativa bränslen som ammoniak eller metanol, en befintlig, rimlig och konkret väg till minskade koldioxidutsläpp inom såväl sjöfart som landtransporter om bara några få år.

Nu har Nordic Ren-Gas och det nordiska energibolaget Gasum ingått ett långsiktigt försäljnings- och inköpsavtal enligt vilket Gasum kommer att köpa allt e-metan som Nordic Ren-Gas producerar vid sin anläggning i Tammerfors från 2026 och framåt och distribuera det till sina kunder.

– Vi är mycket glada över detta avtal och partnerskapet med Gasum, som möjliggör en mycket effektiv introduktion av e-metan på marknaden. Ren-Gas har en utvecklingsportfölj med flera projekt för produktion av e-metan, och detta partnerskap gör det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av dessa viktiga projekt för grön omställning, säger Saara Kujala, vd för Nordic Ren-Gas, i en kommentar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.424