23948sdkhjf

Industrin kan minska utsläppen och spara miljarder

Ny rapport visar att industrin kan minska de globala koldioxidutsläppen med 11 procent till 2030 samtidigt som den sparar 437 miljarder dollar årligen.

När industrin står inför den aldrig tidigare skådade utmaningen att uppfylla globala mål för utsläpp av koldioxid samtidigt som den tillgodoser den växande efterfrågan, visar en ny rapport från Energy Efficiency Movement (EEM) hur företag kan börja agera omedelbart. EEM är ett globalt forum med över 400 organisationer som delar idéer, bästa praxis och åtaganden för att skapa en mer energieffektiv värld.

"The Case for Industrial Energy Efficiency" syftar till att ge företagsledare nyckelinsikter i 10 åtgärder som är beroende av mogna tekniker, har en meningsfull inverkan på kostnader och utsläpp och kan implementeras snabbt utan komplexa eller dyra projekt. Den nya guiden bygger på ”Industrial Energy Efficiency Playbook” som utgavs 2022 av EEM, och hjälper företag att ta itu med ett av de största hindren för energieffektivitet: att bygga sina egna affärscase. I vissa fall innebär besparingarna genom effektiviseringsåtgärder att omvandlingsprojekt kan finansiera sig själva. På andra håll avslöjar rapporten att investeringar i effektivitet kan fungera som en värdefull säkring mot volatilitet i energi- och koldioxidpriser, samtidigt som de hjälper till att uppfylla frivilliga och lagstadgade mål.

En fördubbling av effektiviteten till 2030 kan minska utsläppen av växthusgaser med nästan en tredjedel jämfört med dagens nivåer, enligt IEA (International Energy Agency)1. Och för aktörer inom industrin är möjligheten enorm. Energy Efficiency Movement uppskattar att de 10 enkla åtgärderna i den här guiden, om de tillämpas inom industrin, skulle kunna spara nästan 1,5 gigaton koldioxidutsläpp årligen från 2024 och över 4 gigaton till 2030. Det motsvarar att ta bort cirka tre femtedelar av världens förbränningsfordon från vägarna. Dessa uppskattningar är baserade på scenarier på medellång sikt, men motsvarar fortfarande en minskning med 11 procent av de årliga globala koldioxidprognoserna till 2030. Med det mer ambitiösa scenariot kan besparingarna nästan fördubblas, upp till 7,9 gigaton eller cirka 15 procent av de totala utsläppen 2030. För fem av de 10 åtgärderna där ekonomiska besparingar kan beräknas på ett meningsfullt sätt, skulle industrin kunna spara 172 miljarder dollar 2024 och 437 miljarder dollar årligen till 2030. Med det mer ambitiösa scenariot går besparingarna upp till 590 miljarder dollar årligen. Åtgärder som lyfts fram i rapporten är bland annat att genomföra energirevisioner, anpassa industritillgångar, skapa uppkoppling till fysiska tillgångar och använda högeffektiva motorer.

– Inför COP28 är det viktigt att visa att det finns mogna och konkreta tekniska lösningar lätt tillgängliga för att hantera de globala uppvärmningsproblemen vi står inför, säger Tarak Mehta, chef för affärsområdet Motion på ABB, i en kommentar.

– Eftersom förnybar energi bara kan ge en del av svaret, är den avgörande roll som energieffektivitet spelar för att påskynda energiomställningen mot att nå nettonollutsläpp till 2050 obestridlig. Det brådskar att den privata sektorn agerar nu. Den här nya rapporten är utformad för att hjälpa till att påskynda antagandet av bästa praxis genom att visa företag hur de kan realisera den fulla potentialen av miljömässiga och ekonomiska fördelar.”

Resultaten för utsläppsminskningar, industribesparingar och tillväxt av bruttonationalprodukten (BNP) baseras på modeller som beställts av EEM från Development Economics, en oberoende leverantör av ekonomisk konsekvensanalys. Från maj till oktober 2023 genomförde Development Economics en rigorös modellering av de ekonomiska utsikterna och utsläppsutsikterna för varje åtgärd i guiden. Modelleringen införlivade de bästa tillgängliga data och inkluderade uppgifter från ämnesexperter från olika industriaktörer till exempel ABB, Alfa Laval och Microsoft. Expertråd gavs också av IEA.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094