23948sdkhjf

SSAB:s kvartalsrapport: "En svagare efterfrågan"

SSAB:s kvartalsrapport för tredje kvartalet presenterat.

Några siffror från SSAB, föregående kvartal inom parentes:

• Intäkterna uppgick till 29 339 (31 516) Mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 4 371 (6 594) Mkr

• Operativt kassaflöde uppgick till 6 311 Mdkr (1 771 Mdkr)

• Nettokassan uppgick till 16,8 Mdkr (8,7 Mdkr)

SSAB

SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist kommenterar kvartalet.

– SSAB:s rörelseresultat för tredje kvartalet 2023 uppgick till 4 371 (6 594) miljoner kronor. Nedgången jämfört med fjolårets höga nivå var främst hänförligt till en svagare marknad för SSAB Europe, Tibnor och Ruukki Construction.

Han menar också att efterfrågan i Europa var svagare under kvartalet.

– Efterfrågan i Europa är svag och den säsongsmässiga nedgången under tredje kvartalet var mer uttalad än normalt. Åtgärder har införts för att anpassa produktion, kostnader och bemanning. Målet är att minska kostnaderna med 500 Mkr på årsbasis, varav cirka 200 Mkr är strukturellt. Åtgärderna omfattar tillfälliga permitteringar, uppsägning av fast anställda, användning av tidbanker och en restriktiv hållning kring nyanställningar samt övriga fasta kostnader. Även på SSAB Special Steels marknader har kunderna blivit mer avvaktande, framför allt i Europa.

Blickar bolaget framåt ser det fjärde kvartalet ut att gå i samma fotspår med en dämpad efterfrågan.

Däremot är efterfrågan på stål utan koldioxidavtryck stark och SSAB har inlett ett flertal partnerskap med stora kunder.

Under det första kvartalet lanserade SSAB ett helt nytt skrotbaserat stål, kallat SSAB Zero, med 0,0 kg utsläpp av koldioxidekvivalenter per kg stål – vilket är världens första kommersiella produkt i sitt slag. 

Bolaget meddelar att man redan säkrat försäljningen av den planerade produktionsvolymen för 2023, på 40 000 ton, och 2025 tror man att leveranserna har ökat till 100 000 ton.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094