23948sdkhjf

Problem med leveranserna för gruvan

Anrikningsanläggningen vill inte längre ta emot gruvans malm, nu måste de lösa problemet.

Lovisagruvan driver sedan 2004 en underjordsgruva med zink, bly och något silver strax norr om Lindesberg i Bergslagen.

Malmen som bryts har tidigare skickats till Boleslaws anrikningsanläggning i Polen. Boleslaw har nu meddelat att de inte längre kommer ta emot Lovisagruvans malm. Lovisagruvan måste nu hitta en ny lösning.

Bolaget skriver att de nu på kort sikt fått likviditetsproblem som måste lösas. De har dock redan hittat nya möjliga mottagare för malmen och skickat prov dit.

I ett långsiktigt perspektiv tänker bolaget att ett eget anrikningsverk skulle vara en bra lösning då livslängden på bolagets mineralfyndighet har förlängts. Ett eget anrikningsverk skulle, enligt bolaget, ge ett betydande resultatlyft då det skulle ge högre procent betalbart metallinnehåll och dessutom att transportkostnaderna skulle reduceras väsentligt. 

Bolagets studier av anrikningsfrågan har givit indikationer om goda metallutbyten och nu kommer test att påbörjas i en avancerad testmiljö för att få detta bekräftat. Det skulle även innebära ett förbättrat marknadsläge då långt fler alternativa kunder kan nås genom att metallkoncentrat tål längre transporter än malm.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125