23948sdkhjf

LKAB ändrar sig om gruva

LKAB hade först tänkt sig en metod som skulle minimera störningen på marken ovanför gruvan, men nu verkar man ändra sig.

LKAB vill bryta järn och sällsynta jordartsmetaller i det så kallade Per Geijer-fyndigheten utanför Kiruna. Bolaget berättade tidigare att de planerade använda en ny typ av gruvbrytning som skulle innebära att markytan ovanför gruvan skulle bli i stort opåverkad vilket skulle vara positivt för bland annat rennäringen. Metoden kallas igensättningsbrytning eller återfyllnadsmetod. I denna metaod ersätter man den malm som tas ut med olika fyllnadsmaterial.

Nu rapporterar Ny Teknik att bolaget istället valt en annan väg med mer traditionell brytning, skivrasbrytning, vilket innebär att markytan kommer att sjunka och spricker sönder och därmed måste stängas av. Det framgår av den ansökan om bearbetningskoncession som bolaget nu lämnat in till Bergsstaten. Anledningen uppges vara att den är den mest ekonomiska metoden. Företrädare för samebyn Gabna är mycket oroliga av beskedet.

Området är klassat som riksintresse både för värdefulla ämnen och för rennäring.

Även om Bergsstaten skulle medge bearbetningskoncession krävs sedan ytterligare godkännanden bland annat tillstånd enligt miljöbalken.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065