23948sdkhjf

Industrin vill ha fler doktorander

Allt fler industrier vill anställa personal som har doktorerat till tjänster inom forskning och utveckling, det skriver Lunds universitet på sin hemsida.

Industrin efterfrågar allt mer forskare med tekniks expertis inom specifika områden som självständigt kan leda projekt. Under sin forskningsutbildningstid slussas industridoktorander in i den industriella miljön direkt, vilket ger positiva fördelar, både för studenten men även för företagen.

– Det är en väldigt positiv form av utbyte för alla inblandade, särskilt idag när ny kunskap behövs för omställning i de flesta industrier och utvecklingen går så fort. Genom industri-doktorander tillför vi värden till såväl utbildning som forskning och samverkan, säger Jan-Eric Ståhl, professor i Industriell Produktionsteknik vid Lunds tekniska högskola, i artikeln.

Unga studenter som har valt att bli industridoktorander är oftast anställda vid ett lärosäte och söker praktiska fall ute i industrin för att testa sina teoretiska modeller. Men industridoktorande kan även vara en person som redan har en anställning inom industrin och vill kombinera sina praktiska erfarenheter med teoretisk fördjupning.

– Unga forskare har framför sig långa arbetsliv under vilka de själva kan nyttiggöra sin forskartid, dess process och resultat. De som har hunnit längre i livet innan de går in i forskarstudier har ju inte lika många yrkesverksamma år kvar efter disputation men deras kunskapsbidrag och avhandlingar kan i gengäld ha ett annat djup just genom deras tidigare erfarenheter, konstaterar Jan-Eric Ståhl.

I artikeln delar industridoktorander med sig av sina erfarenheter senare i sin karriär. Bland annat Per Hedvall från Sandvik.

– Jag funderade på vad jag skulle göra efter pensionering och fick syn på en informationsbroschyr som förespråkade möjligheten att förvalta äldres kunskaper som senior-doktorander. Det lät som ett fantastiskt sätt att ta vara på min långa erfarenhet. Jag hade dessutom tid och var ekonomiskt oberoende.

Hur har dina kunskaper kommit till användning?

– Jag lyckades visa med olika modeller och beräkningar hur man på förhand kan räkna ut vad det kommer att kosta per ton att välja att ta fram olika produkter eller använda olika metoder. Modellen blev så bra och fullskaliga försök visar att den fungerar bra. Så nu tar en grupp på Sandvik den vidare och utvecklar den så att kunder kan välja det alternativ som passar bäst. Sen får ju hela branschen tillgång till ens avhandling så det har väl kommit till nytta även i andra verksamheter. Högskolan har tagit med delar i undervisningen och det har givit värden för den akademiska världen också, förklarar Per.

Om industridoktorander

En industridoktorand har sin huvudhandledare vid en akademisk institution och har en eller flera handledare på det företag som är knutet till doktorsavhandlingens ämne. Avhandlingens innehåll och utfallet av studierna förväntas bygga viktiga kunskaper som kan leda till förbättrade produkter eller processer och öka bolagets konkurrerenskraft, även om avhandlingen blir öppet tillgänglig för omvärlden.

Lunds universitet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093