23948sdkhjf

Nu ska kompetensen öka

Vinnova satsar på 11 nya kompetenscentrum med start i januari 2024, där universitet och företag tillsammans ska bedriva excellent forskning och utbildning inom områden som är viktiga för en hållbar industri och digital samhällsomställning.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för en hållbar industrin och digital samhällsomställning och som stärker Sveriges konkurrenskraft. Målet är att ny kunskap och banbrytande teknik ska utvecklas, spridas och komma till användning för att skynda på omställningen. Satsningen ska även bidra till att attrahera spetskompetens för världsledande forskning och utveckling i Sverige.

- De kompetenscentrum som beviljats har stor potential att bli kunskapsnoder för banbrytande innovationer som kan stärka tillgången till kompetens för att möta de utmaningar vi står inför, säger Cecilia Sjöberg, avdelningschef Vinnova, i ett pressmeddelande. 

Totalt satsar Vinnova 387 miljoner kronor på dessa kompetenscentrum under fem år med möjlig förlängning i ytterligare fem år. Utöver denna finansiering bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket finansiering vardera.

Här är några exempel bland de 11.

Sensor Informatics and Decision-making for the Digital Transformation (SEDDIT)

Ett kompetenscentrum för kunskapsuppbyggnad och utveckling inom autonoma system och avancerad matematiska metoder. (Avancerad digitalisering)

Avancerade beräkningar för hållbar industriell värmeöverföring (AdTherM)

Ett kompetenscentrum inriktat mot värmeöverföring i processer inom industrin, exempelvis uppvärmning, kylning, strömning, kokning, smältning och energiåtervinning, men även termokemisk och elektrokemisk energiomvandling.

Neutron- och röntgenvetenskap för industriella transformationer

Ett kompetenscentrum inriktat mot hållbar materialteknik och utveckling av hållbara material genom vetenskapliga metodinnovationer för, och stärkt industriell förmåga till, systematisk användning av storskaliga neutron- och röntgenkällor.

Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing

Ett kompetenscentrum inriktat mot integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser för en hållbar industri.

Hela listan hittar du här

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094