23948sdkhjf

Kärnavfall glöms bort

Ny kärnkraft står högt på politikernas agenda, men hur är det med avfallet?

Hannes Lagerlöf, doktorand i sociologit vid Göteborgs universitet har tittat närmare på hur frågan om kärnkraftsavfall debatteras i samhället.

Under 1970- och 80-talet stod frågan om kärnavfall högt på agendan i Sverige. Det fanns en debatt som rörde upp känslor och satte i gång protester. Idag är frågan om kärnkraft högaktuell igen, men diskussioner om avfallshantering lyser med sin frånvaro. Problemen med slutförvaring framställs som lösta, tonas ned eller helt enkelt ignoreras, enligt avhandlingen.

– Ett ben som kärnkraften står på är just säkerheten som kärnkraftsindustrin, myndigheter och politiker menar har uppnåtts i avfallsfrågan. Om den presenteras som löst skänker det ju legitimitet till kärnkraften. En konsekvens är att det fattas beslut om kärnkraft på grunder som underskattar avfallsfrågans komplexitet och ofrånkomliga problem, säger Hannes Lagerlöf, doktorand i sociologi.

I sin avhandling har han studerat avfallsfrågan genom att analysera policys för hantering av kärnavfall i Sverige och på EU-nivå. Han har också observerat hur en ansökan om att bygga slutförvar för kärnbränsle granskades i en svensk domstol och gjort en fallstudie av kärnkraftsindustrins information till invånare i Östhammars kommun, där en anläggning för slutförvar planeras.

Enligt avhandlingen finns idag en tendens att skilja avfallsfrågan från frågan om kärnkraft. Det gäller inte bara den politiska debatten, utan även om hur politiken organiseras rent praktiskt.

– I Sverige finns en process för avfallsfrågor som är organisatoriskt skild från politiska frågor om energipolicy och energipolitik. Vi tar oss an avfallsfrågan som en strikt teknisk fråga som ska hanteras med vetenskap och teknologi.En konsekvens, menar Hannes Lagerlöf, är att det politiska samtalet blir mindre transparent och demokratiskt. Samtidigt försvinner centrala värdefrågor som vad vi som samhälle behöver energi till, vad vi ska producera och vem som ska använda det vi producerar. Det kan också handla om hur mycket risk personer vill utsätta sig för.

– De här frågorna behöver man inte vara teknisk expert för att diskutera. Dem kan alla ta ställning till, säger han.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08