23948sdkhjf

Det ska bli enklare bygga vindkraft

Regeringen vill att det ska byggas mer havsbaserad vindkraft. Vi har lyssnat på miljöministerns pressträff.

Vid en pressträff meddelade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att regeringen tillsätter en utredning för att ta fram förslag för att förenkla vid byggandet av havsbaserad vindkraft.

– Vi behöver mer kärnkraft, mer solkraft, mer vattenkraft och mer vindkraft, säger Romina Pourmokhtari.

Utredningen ska ta fram mer effektivt regelverk för havsbaserad vindkraft med smidagare tillståndsprövning.

– Vi vill helt enkelt öka takten i utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften.

Ett par saker som utredaren ska titta närmare på är att det ska gå att få ensamrätt för etablering av vindkraft i ett område i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon.

– Idag kan flera verksamhetsutövare söka tillstånd för samma plats.

Man ska även analysera hur ett anvisningssystem kan utformas för områden som är särskilt lämpliga för vindkraft. Detta påminner om system som finns i andra länder där staten pekar ut lämpliga områden vilket underlättar i den kommande tillståndsprövningen.

Utredaren ska även titta närmare hur prövningen kan samlas i en lag istället för som idag flera olika samt hur avgifter för verksamheter i havet kan tas ut.

Utredningen ska redovisas i juli 2024.

– Med dessa åtgärder bedömer regeringen att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft kommer att ges nya förutsättningar som snabbar på utbyggnaden samtidigt tar tillvara andra samhällsintressen.

Just nu finns 10 ansökningar om havsbaserad vindkraft i Sverige. Ärendena bereds av länsstyrelserna och sedan beslutas av regeringen.

SGU får nu i uppdrag att bereda två ansökningar om tillstånd att lägga ut undervattenskablar för två nya områden. Fler länsstyrelser ska nu bereda ytterligare ansökningar om vindkraft.

Regeringen meddelade tidigare att de inte längre vill ge stöd för utläggning av undervattenskablar utan att branschen själva ska stå för det. Hur har det tagits emot?

– Självklart reagerar branschen på förändringar som sker men det är välkommet att det fortsatt kommer in nya ansökningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093