23948sdkhjf

Tips för att klara krisen - bli digital

Först pandemi och nu konkurser, ekonomisk oro och hög inflation. Kriserna avlastar varandra och påverkar många, inte minst industrin. En ny undersökning visar att högdigitala företag klarar av kriser i större grad än lågdigitala.

Undersökning från Telia visar att endast 15 procent av företagen som ligger långt fram med digitalisering har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. För lågdigitala ligger siffran på 45 procent.

En digitaliserad verksamhet klarar alltså kriser bättre än de företag som inte kommit lika långt digitalt.

– Ur askan i elden är nog synonymt med vad många företagare upplever just nu när allvarliga kriser fortsätter på flera fronter. Dock anger högdigitala företag att de påverkas i mindre utsträckning och en förklaring till det kan vara att de är mer robusta tack vare sin förmåga att ta höjd för omvärldsfaktorer innan negativa konsekvenser är ett faktum. Här talar resultatet från vårt unika index sitt tydliga språk: hur digital en verksamhet är avgör hur företaget står pall i tuffare tider. Lågdigitala företag balanserar på en skör tråd, kommenterar Daniel Stark, affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia, rapporten.

Ett exempel på de lyckosamma effekterna av digitaliseringen är att 43 procent av de högdigitala företagen gjort energibesparingar som resultat av det ekonomiska läget. Bland de lågdigitala företagen har 30 procent gjort energibesparingar.

Om rapporten:

Svenska företagare har för femte året i rad fått ranka sin digitala mognad i Telias digitala Index. Det är undersöknings- och analysföretaget Nepa som på uppdrag av Telia ställt frågor till beslutsfattare inom IT, telekom och digitala tjänster på fler än 1 000 svenska företag under jan-feb 2023.

Frågorna handlar om hur den digitala mognaden ser ut, i vilken utsträckning företag investerar, omvärldsläget och den rådande ekonomins påverkan på digitaliseringstakten, säkerhetshoten, det smarta och hybrida arbetslivet och utvecklingen av hållbarhetsagendan. De intervjuade var personer som fattar beslut eller har avgörande inflytande över valet av leverantör för IT, telekom eller digitala tjänster.

Telia

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094