23948sdkhjf

Holmen kvartalsrapport "Energisituationen är en utmaning"

Idag presenterade Holmen sin kvartalsrapport.

Holmens siffror

Här är några siffror för Holmen, motsvarande kvartal förra året inom parentes. 

  • Nettoomsättning 6 223 miljoner kronor (5 750)
  • Resultat efter skatt 1 371 miljoner kronor (1 483)
  • Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 2 299 miljoner kronor (1 925)

– Den europeiska ekonomin har fortsatt präglats av högt inflationstryck som centralbankerna försöker bemästra samtidigt som energisituationen är en utmaning både på kort och lång sikt, säger vd Henrik Sjölund i en kommentar. 

Han konstaterar att trots utmaningar har de hållit uppe resultatet på en historiskt hög nivå. 

Resultatet för skogsdelen blev högre än förra året. 

– Konkurrensen på virkesmarknaden var fortsatt stor och priserna för massaved steg ytterligare i spåren av uteblivna leveranser från Ryssland. För timmer låg priserna kvar på historiskt höga nivåer.

Kartong gick inte lika bra. 

– Efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar var lägre än normalt när kunderna avvecklade lager. 

Hur gick det då för papper?

– Marknadsbalansen för papper försvagades under kvartalet men till följd av osäker råvarutillgång för många producenter hölls priserna på en stabil nivå. Vi har flyttat fram våra positioner på marknaden även om vi i ökad omfattning begränsat produktionen. Trots lägre volymer blev resultatet ändå mycket starkt, 836 miljoner kronor, tack vare höga försäljningspriser och låg elkostnad.

Höga kostnader för timmer gör att kvartalets resultatet från trävaror blev lågt, 23 miljoner kronor.

– Intresset för att bygga storskaligt i trä är stort men efterfrågan från övriga delar av byggmarknaden är just nu svag till följd av att stigande räntor bromsat nybyggnationen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125