23948sdkhjf

Stora Enso kvartalsrapport: "Mycket besvikna"

Idag presentera Stora Enso sin första kvartalsrapport för 2023.

Stora Enso har sänkt sin prognos för helåret 2023 på grund av försämrade marknadsutsikter. Detta på grund av att bland annat efterfrågan på wellpappråvara förväntas vara fortsatt svag men även konsumentkartong visar tecken på försvagning. Stora Enso påverkas även av byggsektorns utmaningar med antal utfärdade bygglov.

– Vi är mycket besvikna över vårt resultat för det första kvartalet. Förutom den marknadsdrivna lägre efterfrågan och de stigande kostnaderna har vi påverkats negativt av operativa problem och transportstrejker i Finland. Det gav ett operativt rörelseresultat på 234 miljoner euro, med en marginal på 9 procent, en minskning på årsbasis med 53 procent. Vår omsättning uppgick till 2 722 miljoner euro, en minskning på årsbasis med 3 procent. För helåret förväntar vi oss att de utmanande marknadsförhållandena kvarstår och räknar därför med ett resultat som är betydligt lägre jämfört med föregående år, kommenterar Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky det första kvartalet.

Hon nämner även att de senaste åren har investerat i deras långsiktiga tillväxtinitativ inom förpackningar, träprodukter och innovationer inom biomaterial. På grund av den rådande marknadssituationen och för att skydda balansräkning och kassaflöde kommer Stora Enso under överskådliga framtid att vara restriktiva när det gäller nya strategiska investeringsinitiativ.

Stora Enso första kvartal 2023, samma kvartal 2022 inom parentes

Omsättningen minskade med 3 procent till 2 721 miljoner euro (2 798)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 254 miljoner euro (403)

Det operativa rörelseresultatet minskade med 53 procent till 234 miljoner euro (503)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078