23948sdkhjf

Ska samordna vätgasen i Sverige

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. 

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige .  Samordningsuppdraget ska bidra till att åstadkomma en effektiv energi- och klimatomställning samtidigt som företag kan växa och anställa fler samt bidra till en robust och säker energiförsörjning

Uppdraget består av tre delar. 

Den första delen innebär att Energimyndigheten ska samordna Sveriges arbete med vätgas, genom att verka för en nära och koordinerad samverkan, dialog och kunskapsspridning mellan statliga myndigheter och företag, branschorganisationer och andra offentliga aktörer inklusive regioner och akademin. 

Energimyndigheten ska också bistå Regeringskansliet i att utveckla det europeiska och internationella samarbetet inom vätgasområdet. Myndigheten ska också bidra med ytterligare information och vägledning kring att söka EU-finansiering för svenska aktörer.

Den andra delen består i att utreda hur vätgasen och infrastrukturen för vätgas i Sverige kan utvecklas ur ett systemperspektiv. Bland annat ska man kartlägga överlapp och gap mellan befintliga ekonomiska styrmedel såsom investeringsstöd samt forsknings- och innovationsstöd samt vid behov föreslå justeringar.

Man ska också analysera hur vätgasinfrastrukturen kan utvecklas i synergi med elsystemet och energisystemet i stort. En annan viktig del är att tydliggöra förutsättningarna och behoven av att använda vätgas och dess derivat som energilager och flexibilitetsresurs i energisystemet och se över möjligheten att använda fossilfria alternativ såsom vätgas, elektrobränslen och biogas för reservkraft.

I andra delen ingår också att ta fram nationella råd och rekommendationer för hantering av vätgas och vätgasledningar.

Den tredje delen består i att följa upp vätgasens utveckling i Sverige och internationellt.

Kommentera en artikel (1)

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109