23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Ackumulatorn nyckelspelare vid energieffektivisering av hydrauliksystem

Med ackumulatorer inkopplade i hydrauliksystemet kan man spara energi på olika sätt. SSAB lyckades med HYDACs hjälp minska energiåtgången med över 50% genom att koppla in en ackumulator i det befintliga hydrauliksystemet.

Efterfrågan på ökad energieffektivitet blir allt större och det är vanligt att fokusera på enskilda komponenter och deras effektivitet, istället för att titta på systemet som helhet och hur dess olika delar kan samarbeta. Risken med att titta på enskilda delar av ett system är att man missar att dimensionera dessa så att de arbetar effektivt tillsammans. 

Ackumulatorn sparar energi på olika sätt 

Med ackumulatorer inkopplade i hydrauliksystemet kan energi sparas på olika sätt. Då ackumulatorn periodvis kan hålla trycket behöver motorn inte gå jämt är ett exempel. Ett annat är att man kan använda mindre pumpar, då ackumulatorn kan gå in och bidra med energi vid effekttoppar.

HYDAC KINESYS
Man kan nyttja ackumulatorns energilagringskapacitet genom att periodvis stänga av elmotorn helt om man använder en fast pump i kombination med elmotor och frekvensomriktare – som HYDAC KINESYS. Ackumulatorn håller trycket uppe i systemet under tiden elmotorn är avstängd. När givare känner av att trycket är på väg att sjunka under beräknad nivå kopplas elmotorn på igen. Tack vare frekvensomriktaren kan den startas mjukt så man undviker direktstarter av pumparna.

Inom industrihydraulik, som HYDAC främst jobbar mot, har det varit enklare att göra stora energibesparingar med exempelvis varvtalsstyrda elmotorer och ackumulatorer.

Lösningar för mobila maskiner

Hur kan man nyttja lösningarna inom industrihydraulik även i mobila applikationer? I traditionella hydrauliska system behöver drivenheten, tidigare dieselmotor men numera även elmotor, vara i gång hela tiden för att hålla ett tryck och varvtalet uppe. Detta på grund av att pumparna inte kan gå på för låga varvtal då de inte smörjs tillräckligt.

Ackumulatorn håller trycket uppe
Genom att stänga av elmotorerna till pumparna helt periodvis behöver de inte gå på låga varvtal när behovet av energiuttag för arbete är lågt. Istället håller en fristående ackumulator trycket uppe under tiden de är avstängda och ackumulatorn laddas av energi under arbetscykeln. Precis som man löst det inom industrihydrauliken kan pumparna sedan startas mjukt tack vare frekvensomriktare/varvtalsreglering på elmotorn. En sådan lösning för mobil hydraulik kan minska behovet av pumpar med låga varvtal, under 200 varv/minut eller lägre.

Ökad hållbarhet med OXiStop

Hållbahetsaspekter på hydrauliksystemet är en viktig del i arbetet för större energieffektivisering. OXiStop är HYDACs egenutvecklade system med en helt sluten hydrauliktank. 

Vakuumförpackat system
En vakuumenhet är kopplad till tanken som kontinuerligt tar bort all luft (och ev. förekommande vatten) ur systemet. På så sätt kan tankvolymen minskas ordentligt – upp till 10 ggr.

Renare system
Ett effektivt filter renar oljan under drift och med syret borttaget ur systemet oxiderar inte oljan. Detta ökar oljans livslängd och bidrar till ett renare system utan oxidationsrester etc.

Effektivare system
Det minskade luftinnehållet i oljan gör att man kan köra med högre processhastigheter tack vare bättre påfyllning/sugförmåga för pumpar och reducerad kavitation i pumpen.

Med OXiStop i kombination med HYDACs frekvensstyrda elmotor/pumpkombination (även servomotor), KINESYS och ackumulatorer får vi ett väldigt hållbart system både med tanke på miljö och energibesparing.

Sparade över 50% på SSAB

👉 Läs success storyn där SSAB med hjälp av HYDAC modifierade det befintliga hydrauliksystemet genom att koppla in en ackumulator.
På så sätt minskade man antalet pumpar från fem till en som drev hela systemet och minskade energiåtgången med över 50 %!

----------------------------------------------------------------------------------------------

HYDAC erbjuder:
Komponenter och lösningar inom hydraulik, filter, elektrifiering, system och servicepartners sedan 1963. Söker du partner inom e-mobilitet, vi arbetartillsammans med dig för att hitta de rätta lösningarna för era mobila maskiner. Vi är gärna med från början när en mobil maskin ska elektrifieras. Vi har kompletta lösningar för hela drivlinan, såsom elmotorer, batterier, kylsystem och styrsystem.

HYDAC AB
Domnarvsgatan 29
16353 Spånga Sweden
info@hydac.se

Hydac AB
Domnarvsgatan 29
163 53 Spånga
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE5562061324

Kontaktperson

AI

Sänd till en kollega

0.047