23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Användningen av byggmaterial med låga utsläpp blir allt viktigare

Förebyggande av hälsorisker från luftföroreningar med Armacell-produkter testade enligt Eurofins "Indoor Air Comfort GOLD". Nu även med "Compliance Product Cards" för WELL Building.

Högsta krav på inomhusluftens kvalitet

Förutom en hållbar användning av energi och resurser bidrar användningen av isoleringsmaterial med låga VOC utsläpp också till att uppnå målen i programmen för grönt byggande LEED, BREEAM och DGNB. Eurofins, som är världsledande inom testning av VOC utsläpp, undersöker produkter utifrån alla befintliga gränsvärden från lagstadgade bestämmelser och frivilliga kvalitetsmärkningar för utsläpp i hela Europa. Produkter som testas enligt "Indoor Air Comfort GOLD" bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat. Märkningen ställer de högsta kraven för att minimera inomhusutsläppen från ett byggmaterial.

Isolationsmaterial med slutna celler och antimikrobiell behandling

Fibrer, damm, mögel och bakterier kan också förorena inomhusklimatet. Mikroorganismer behöver fukt för att växa och trivs särskilt bra i fuktiga miljöer. Överdriven fuktighet i kombination med damm och smutspartiklar utgör en idealisk grogrund för mikrobiell tillväxt. Mikroberna släpper då i sin tur ut sporer, celler, partiklar och flyktiga organiska föreningar, vilket kan bidra till det fenomen som kallas "sjuka byggnaders syndrom". Som slutna cell-, damm- och fiberfria material erbjuder ArmaFlex®-produkterna ett inbyggt, passivt skydd mot mikroorganismer. Den släta, icke-porösa ytan på det elastomera materialet gör det mycket svårare för bakterier att kolonisera sig och de kan inte hitta näring för att växa. Den slutna mikrocellsstrukturen och det höga ånggenomgångsmotståndet skyddar ArmaFlex-isoleringen på ett tillförlitligt sätt mot fuktinträngning. Armacell är dessutom den enda tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som utrustar sina premiumprodukter AF/ArmaFlex och SH/ArmaFlex med Microban®. Dessa antimikrobiella tillsatser ger ytterligare proaktivt skydd mot skadliga bakterier och mögel.

Energieffektiva och utsläppssnåla byggnadsmaterial 

"I dag tillbringar vi större delen av dagen inomhus. Koncentrationen av flyktiga organiska föreningar och andra föroreningar inomhus är dock två till fem gånger högre än utomhus. Ett lufttätt byggnadsskal förhindrar energiförluster men också luftväxling, vilket gör användningen av byggmaterial med låga utsläpp ännu viktigare", förklarar Elke Rieß, chef för Central Technical Management EMEA på Armacell. Att hög inomhusluftkvalitet inte bara ökar välbefinnandet utan även prestandan bevisades på ett imponerande sätt i en studie från Harvard. Den kognitiva prestandan hos testpersoner i byggnader med låga VOC-föroreningar var 61 procent högre än prestandanivån hos testpersoner i rum med konventionella VOC-föroreningar.

WELL-byggnadsstandarden på frammarsch

Medan gröna byggsystem som BREEAM, LEED och DGNB fokuserar på luftkvaliteten inomhus tar WELL Building Standard ett helhetsgrepp på hälsa i byggnader. WELL certifierar inte produkter utan byggnaden som helhet. De områden där Armacells lösningar kan bidra till att få poäng i WELL-projekt visas i "Compliance Product Cards", som kan laddas ner från Armacells webbplats för respektive produkt. WELL-certifikatet skiljer sig också från andra byggnormer genom att det inte delas ut en gång utan ses över vart tredje år. På detta sätt är certifikatet avsett att garantera hälsosamma och produktiva arbetsförhållanden på lång sikt. WELL-certifieringen administreras av International Well Building Institute (IWB) i samarbete med Green Business Certification Inc (GBCI).

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Tyskland

Kontaktperson

Sänd till en kollega

0.032