23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Flödesmätning inläckage i bergtunnlar Västlänken, Göteborg

| Medlemsnyhet | Företag PAAB Tekno Trading AB

Paab har fått uppdraget att mäta och övervaka inläckage av vatten i bergtunnlar, som NCC tillsammans med Wayss & Freytag - West Link Contractors - WLC, bygger för Västlänken, Korsvägen i Göteborg. Uppdragsgivare till WLC är Trafikverket.

Varför mäta inläckage?
Anledning till att mäta inläckage är att för höga mängder inläckage av vatten kan påverka grundvattennivåer och därmed bl.a. orsaka sättningar på befintliga byggnader ovan jord.

Mätsystem med pump och flödesmätare
Mätvallar är utplacerade på jämna avstånd utefter tunnlarnas längd. Mätvallarna samlar inläckande vatten som leds till brunnar utefter tunnelväggarna.
I brunnarna placeras pumpar som via magnetiskt induktiva flödesmätare pumpar upp vattnet till tunnelmynningen och vidare till reningsverk.

Signalöverföring
Ju längre in i berget man kommer, ställs kraven högre på att få mätvärden på flödesmätningarna upp till marknivån. Att använda sig av signalkabel är ingen bra lösning med många flödesmätare och stora avstånd.

WiFi är lösningen
Det befintliga WiFi-nätverket används. För att kunna använda de analoga mätvärdena från flödesmätaren har Paab utvecklat  produkter för signalomvandling från analog till digital och vise versa. Vid tunnelmynningarna tas WiFi signalerna emot och omvandlas tillbaka till analoga signaler.

Molntjänst via GSM
Trafikverket får i sin tur alla analoga mätvärden från flödesmätarna sända till sig via GSM och ett molnbaserat mätdataprogram.

Modulärt utbyggbart
Systemet är modulärt uppbyggt för att enkelt kunna byggas ut efter uppkomna behov.

Oscar Möller,
Biträdande platschef på NCC Korsvägen
”Systemet med flödesmätning och signalöverföring ända nerifrån tunneln upp till molnet har gjort både oss på NCC och Trafikverket mycket nöjda”.

Läs mer


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
PAAB Tekno Trading AB

Tingvallastrand 12
661 40 SÄFFLE
Sverige
PAAB Tekno Trading AB

Sänd till en kollega

0.079