23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Endress+Hauser hjälper svenskt massabruk med kalkcykeln

| Medlemsnyhet | Företag Endress+Hauser AB

Kalkcykeln – global leverantör till större aktör inom kalciumkarbonat sätter sina erfarenheter i arbete på svenska massabruk.

Kokkemikalierna som används när träflis blir till massa måste återvinnas såväl för miljöns som ekonomins skull. Det sista steget i den återvinningsprocessen är den långa lutande roterande +1100 grader mesaugnen där mesan, slammet som blir över när man filtrerat den återvunna vitluten, matas in i den övre änden och kommer ut som bränd kalk i den andra. Kalken används sedan åter för kausticering av grönlut till vitlut (kausticering - från ordet kaustiksoda). Mesaombränningen blir härigenom ett huvudsteg i den så kallade kalkcykeln där reaktionsprodukten mesaslammet bränns om.

Processövervakning i denna kemikalieåtervinning är svår med slipande, frätande och beläggningsbenägna lutar och slam. För mesaslurry-densitet har man i decennier använt utvändigt monterad radioaktiv så kallad gammadensitet. Med det följer formalia som tillstånd och strålskyddsföreskrifter jämfört med vanlig instrumentering. Likaså kalibrering som måste utföras på plats innan mätaren alls kan användas och sedan regelbundet när strålningen avklingar med isotopens halveringstid.

Eftersom mesaslurry huvudsakligen är kalciumkarbonat (CaCO3) är det en slurry Endress+Hauser har lång internationell erfarenhet av från industriell framställning av CaCO3.

Sedan 2020 körs framgångsrikt flera Promass på mesaslurry vid ett av Sveriges större massabruk. Installationen skedde i samband med att mesaugnsstyrningen uppgraderades. Rätt dimensionering och materialval gav förutsättningar för ett direktmontage i ledningen. Fördelen mot gammadensitet är att Promass kommer färdigkalibrerad rakt ur kartongen och kan fås med noggrannheten 1kg/m3. Att slippa tillståndsansökan och strålskyddföreskrifter är förstås också en fördel mot gamma.

Promass är multivariabel och levererar utöver densitet även flöde, temp och koncentration. Okänt för många är tillvalet viskositet som en särskild Promass version är patenterad för.

Promass finns med mediaberörda delar i SS316, 904L, Hastelloy, Titan, Duplex, Zirconium och Tantal vilket också gör den lämpad för het tallolja, svartlut, grönlut eller tex. svavelsyra. Vid ett integrerat massa- och pappersbruk är den ett noggrant alternativ på kemikaliedoseringar till pappersmaskinens smetkök då den finns ned till 1mm storlek. Promass störs inte av katjoniska vätskor och klarar snabbt pulserande flöden. Utmaningar för konventionella induktiva mätare.

Endress+Hauser har även gammadensitet på sitt program och fortsätter leverera den till de som önskar.

Kontakt: Ulf Johansson
Endress+Hauser AB
Telefon: 011-4446871
ulf.johansson@endress.com

Medlemsnyhet

Företag
Endress+Hauser AB

Box 1486
171 28 Solna
Sverige
Endress+Hauser AB

Sänd till en kollega

0.093