23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Hur ser framtidens transporter ut?

| Medlemsnyhet | Företag Nordiske sponsrat innehåll

Behovet av att transportera varor och människor har funnits i flera tusen år och behovet ökar ständigt med att vi blir fler människor på jorden, samt att vi idag lever i ett allt mer globalt samhälle.

En prioriterad fråga blir då tid: Ju fler vi blir i samhället destp snabbare kommer kraven att vara på att varor och människor transporteras snabbt. 

Transporterna bidrar dock också till stora miljöproblem, t.ex. hälsofarlig luft, buller, övergödning och försurning av såväl land som havsmiljöer. De stora volymer fossilt bränsle som transporterna kräver idag genererar stora utsläpp av koldioxid som i sin tur leder till en ökad växthuseffekt. Globalt sett så står transportsektorn för närmare 13 procent av växthusgasutsläppen. Det är ett av vårt samhälles största dilemman, där transportsystemet är till sådan extrem nytta för oss men samtidigt är ett av de värsta och största miljöhoten. 

Genom att vi energieffektiviserar och väljer de energismartaste transportalternativen och miljövänligaste bränslet, kan vi tillsammans se till att vi minskar vår miljöpåverkan. Men det är möjligt att detta inte kommer att räcka till om vi vill nå de miljömålen regeringar och politiker siktar på runt om i världen. De miljömålen kommer kräva många förändringar i samhället. 

Framtidens transporter
Elfordon är idag på väg att etableras och bli ett givet alternativ till de traditionella bränsledrivna bilarna. Bättre batterier med längre räckvidd ger dagens elbilar bättre förutsättningar. Idag ser vi många nya konceptfordon med nya smarta funktioner som till viss del kommer lösa några av de problem vi har idag, men elfordonet självt kommer inte lösa helt de utmaningar som väntar framtidens transportsystem. Det är dock glädjande att se att elbilar blivit en vanligare syn på Svenska vägar och t.om. även bland taxiföretagens fordonsflottar med taxibilar

När det kommer till transporter så pratas det även mycket om ”cykel-highways”, en sorts flerfilig cykelväg som är helt anpassad för cyklister som sedan transporteras i olika fart. Ett anpassat förslag med hänsyn till frågorna kring miljö och hälsa som kommer vara prioriterade frågor i vårt framtida samhälle. 

Hur flygets framtid ser ut är osäkert. Flyget står idag inför flera utmaningar, kommer vi fortsättningsvis kunna flyga överhuvudtaget? I vilken utsträckning? Med vilket bränsle och hur snabbt och till vilken kostnad? 

Det forskas också mycket kring elvägar. Det skulle kunna vara ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. 

Idag ser vi en ökad försäljning av tågresor men tågresor kommer slå igenom på allvar först när järnvägen blir modernare och snabbare. En del tror på att järnvägen ersätts med så kallade ”hyperloops”, flera tunga aktörer idag tävlar i racet om att ta fram ”hyperloops”. Det intressanta med tekniken är att den är helt utsläppsfri. Dessutom bygger tekniken på ”open source”, vilket innebära att teknik är öppen och tillgänglig för privatpersoner och företag att bygga vidare på.  

Framstående entreprenören Elon Musk står bakom Hyperloop One som han först presenterade 2013. Konceptet visade ett markbaserat transportsystem där man färdas i ett vakuumrör i mycket höga hastigheter, ca 1200km/h. I grunden välkända teknologier (vakuum, magnetism), nu i ny sammansättning. Idag för företaget samtal med flera nordiska aktörer för att korta ner avståndet mellan städer. Företaget har som mål att förverkliga första kommersiella transport av gods 2020 och första persontransport 2021. 

Det kan enkelt konstateras att transportsystemet står inför stora förändringar för att lösa morgondagens utmaningar och politiska mål.

Medlemsnyhet

Företag
Nordiske sponsrat innehåll

Sänd till en kollega

0.063