Personnytt publiceras först i den tryckta tidningen Process Nordic och läggs därefter, efter tidningens publiceringdatum, in på processnet.se.

 

Herman Sundqvist
har utsetts till ny generaldirektör och chef för Skogsstyrelsen efter Monika Stridsman. Sundqvist har haft olika chefsbefattningar vid Sveaskogs Förvaltnings AB sedan 2002.

 

Charlotta Riberdahl
hovrättslagman, har utsetts som särskild utredare för den rättsliga översynen av skogsvårdslagstiftningen som beslutades 19 november 2015. Johan Nordström har utsetts till huvudsekreterare.

 

Anders Ek
President SCA Timber Supply valdes till ny ordförande efter Marc Michielsen i CEI-Bois som lämnar ordförandeskapet efter två år. Anders Ek är sedan tidigare medlem i CEI-Bois styrelse.

 

Per Selenius
blir delägare i ArkMIx AB. Har över 35 års gedigen erfarenhet av omrörande verksamhet från företag som, Scaba, Ahlström, Japrotek, Xylem och Stamo. Per kommer närmast från Xylem Water Solutions där han var med och utvecklade och var produktchef för toppmonterade omrörare.

 
Anders Eriksson
har anställts som ny finanschef, CFO, i Bergvik Skog efter Juhani Toivonen. Anders Eriksson kommer närmast från en position som CFO på Fagersta Stainless och dessförinnan var han vd på Morgårdshammar AB.

 

Olov Boman
tillträdde 15 februari som vd för det nybildade underhållsbolaget Energiservice Skellefteå AB. Olov Boman började på Boliden år 2000 och har haft olika chefsbefattningar inom koncernen. Sedan 2009 har han ansvarat för inköp av sekundära råvaror till Bolidens smältverk vid Boliden Commercial AB.

 
Stefan Wessmén
har utsetts till ny nätchef för Skånska Energi Nät AB. Han efterträder Mats Sjöström som går i pension efter 20 år i Skånska Energi. Stefan Wessmén kommer närmast från Staffanstorps Energi där han som nätchef var ansvarig för bolagets verksamhet och dessutom var chef för Staffanstorps Fibernät AB.

 
Dan Boström
professor i teknisk oorganisk kemi tar över efter Stellan Marklund, professor i miljökemi, som förestått forskningsmiljön sedan dess start år 2010. Stellan Marklund, går i pension efter att ha lett forskningsmiljön under sju år.

 
Stefan Fosselius
har anställts som säljare för Phoenix Contact i Uppland, Västmanland och Värmland. Staffan kommer närmast från Murrelektronik AB med ansvar för kunder i området norra Småland och uppåt.

 

Magnus Karlsson
har anställts som säljare för Phoenix Contact i södra Sverige. Han kommer närmast som säljare på Datalogic AB.

 

Lars Hjalmarsson
har anställts som säljare vid SMC Pneumatics i Växjö. Lars kommer senast från Tools Sverige där han hade rollen som kundansvarig.

 
Ewa Björling
tidigare moderat handelsminister i Alliansregeringen föreslås som ny ledamot i hygien- och skogsbolaget SCAs styrelse. Övriga nya namn som föreslås till styrelsen är Maija-Liisa Friman, som bland annat sitter i styrelserna för Neste Corporation och Finnair, och Johan Malmquist, bland annat ledamot i Electas styrelse.

 
Anna Vikström Persson
Executive Vice President och chef för koncernfunktionen Human Resources, har beslutat lämna sin befattning från och med 1 juni 2016. Anna Vikström Persson har innehaft nuvarande befattning sedan 2011. Processen med att hitta Anna Vikström Perssons efterträdare har inletts.

 
Agneta Påander
tillträder den 1 april tjänsten som CSR-direktör vid Orkla Foods. Agneta kommer närmast från tjänsten som marknadschef för Orkla Foods Sveriges affärsområde FoodSolutions som riktar sig till restaurang och storhushåll.

 

Erika Bennerholt
tillträdde 7 mars rollen som ny Vice Presidentför affärsområdet Retail i Sverige på Schneider Electric. Erika Bennerholt kommer närmast från egenvårdsföretaget Bringwell, där hon varit Sverige-vd och nordisk marknadschef i nästan tre år. Innan dess har hon arbetat i tolv år på olika chefspositioner på L’Oréal, senast som nordisk marknadschef.

 

Leif Östling
föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseordförande i arbetsgivarnas huvudorganisation Svenskt Näringsliv.

 

Anu Ahola
has been appointed Senior Vice President responsible for SBU Newspaper Publishing, UPM Paper ENA (Europe and North America) as of March 1, 2016.  Anu Ahola was Senior Vice President responsible for Strategy & Energy within UPM Paper ENA. She has been in her current role since 2013.

 

Stefan Bergström
Har utsetts till affärsområdeschef för Konsulttjänster och medlem i Studsvikkoncernens ledningsgrupp. Stefan Bergström tillträdde tjänsten 7 mars. Stefan Bergström kommer närmast från en position som affärsområdeschef för Asia and Pacific samt som medlem i koncernledningen för Business Sweden.

 

ßNiklas Hagerklint
har utsetts till nordisk vd för Tata Steel Building Systems. Han kommer senast från Pilkington Floatglas, där han sedan 2013 har haft rollen som vd.

 

 

Göran Felldin
är ny vd och CFO för Impact Coatings AB från den 1 mars och tar då över efter Claes Pettersson som varit Impact Coatings vd/CFO sedan omorganisationen 2014. Göran Felldin har en gedigen och lång erfarenhet som vd och strategisk rådgivare i flera bolag och organisationer bl.a. Intentia, Optimal Solutions och Runway Safe Sweden

 

Eva Halldén
lämnar på egen begäran att befattningen som vd för Ringhals och Forsmark från och med 1 mars. Eva efterträds av Björn Linde, idag vice VD på Ringhals och dessförinnan underhållschef på Ringhals.

 

Inger Thorén Emilsson
har utsetts till ny chef för HR och Kommunikation på Sveaskog. Hon tillträdde tjänsten den 1 februari. Inger Thorén Emilsson har mer än 20 års erfarenhet av ledande positioner kring HR, verksamhetsutveckling och intern kommunikation. Närmast kommer hon från en tjänst på TeliaSonera.

 

 

Lars Josefsson
föreslås till ny ledamot i Holmens styrelse. Holmens valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner. Göran Lundin har avböjt omval.

Thomas Sörensson
ny vd för Scandinavian Enviro Systems och som närmast kommer från Opus Equipment där han arbetar som försäljningschef för exportverksamheten. Thomas kommer att tillträda tjänsten som vd under våren 2016, parallellt med att Martin Hagbyhn avslutar sitt uppdrag.

 

 

Henrik Julin
tillträder den 1 maj som vd för Orkla Foods Sverige. Henrik, som har ett långt förflutet inom Orkla, kommer närmast från rollen som vd för Orkla Confectionery & Snacks Sverige där han varit sedan juni 2014.

 

 

Stefan Amnehagen
och Filip Eriksson har utsetts till Regionchefer för Imtech Automation respektive Elteknik Väst från och med februari 2016. Både Stefan och Filip kommer från befintliga roller inom Imtech Elteknik och båda tillsättningarna är ett led i Imtechs satsning på ledarutveckling.

 

 

Jakob Hirsmark
blir ny ansvarig för Elmias skogsmässor, däribland Elmia Wood, som arrangeras vart fjärde söder om Jönköping. JaHan har arbetat på Elmia under flera år och har erfarenhet av att leda både nationella och internationella mässor. Han är dessutom skogsägare och utbildad jägmästare.

 

Leif Erlandsson
har börjat som ny vd för Linköpingsbaserade Woodeye AB. Leif Erlandsson var tillförordnad vd och koncernchef för WoodEye AB från 1997 till 2008. Leif Erlandsson efterträder Jonas Eklind, som lämnar WoodEye att leda cleantechföretaget Cleanergy AB i Göteborg.

 

Lisa Alexandersson
stiger in i rollen som Publisher med PR-ansvar på Skogsindustriernas kommunikationsavdelning. De senaste sex åren har Lisa jobbat som kommunikationskonsult i egen regi vilket lett till både bredd och djup inom B2B-kommunikation.

 

Erik Malmberg
är ny vd för miljöteknikföretaget Malmbergs största bolag Malmberg Water AB. Erik är civilingenjör Väg och Vatten, 39 år, femte generation Malmbergare och har arbetat inom företaget i 10 år. Senaste befattningen har varit som affärsområdeschef för Vattenrening och dessförinnan som exportchef för Biogas.

 

Maria Malmkvist
– idag analyschef på Energigas Sverige har utsetts till ny verkställande direktör i Energigas Sverige. Maria efterträder Anders Mathiasson som efter 12 år i branschorganisationen går i pension. Maria Malmkvist är utbildad civilingenjör från tekniska högskolan i Linköping, har ett brett förflutet inom energibranschen och arbetar idag som analyschef på Energigas Sverige.

 

 

Jonas Wiklund
byter skog mot charkuterier. SCAs marknadsdirektör blir vd på livsmedelsföretaget Bröderna Nilsson, som bland annat tillverkar rostbiff, skinka och färdiga rätter. Därmed lämnar han tjänsten som marknadsdirektör på SCA

 

 

Fredrik Turzik
fabrikschef på Gruvöns bruk i Grums, slutar sin tjänst den 1 februari 2016. Han stannar inom Billerud Korsnäs, men tillträder en ny tjänst som ansvarig för utveckling av wellpappmarknaden i Europa, Mellanöstern och Afrika.44-årige Fredrik Turzik har varit chef på Gruvön i nästan sex år.

 

 

Roger Dahlström
med över 35 års gedigen erfarenhet av omrörande verksamhet från företag som, Scaba, Japrotek och Stamo blir delägare i ArkMix AB som dimensionerar, projekterar, konstruerar och tillverkar omrörare för processindustrin där vätska är en fas att röra om i. Roger kommer närmast från Stamo Maskin AB där han var delägare. Roger tillträder den 1.3.2016

 

 

Patrik Carlén
är ny energispecialist på Jernkontoret. Patrik kommer närmast från Vattenfalls avdelning för koncernstrategier, där han de senaste sex åren jobbat med långsiktiga energimarknadsprognoser. På Jernkontoret kommer han främst att arbeta med energi- och klimatfrågor.

 

Tomas Eliasson
har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör och medlem av Sandviks koncernledning. Han tillträder senast i juli 2016. Tomas Eliasson, 53 år, är för närvarande ekonomi- och finansdirektör för den globala vitvarukoncernen Electrolux, en tjänst han innehaft sedan 2012. Dessförinnan var han CFO i ASSA ABLOY åren 2006-2012 och Seco Tools mellan 2002 och 2006. Tomas Eliasson efterträder Mats Backman, som går till Autoliv.

 

Kristina Hallman
har utsetts till ny chef för ackrediteringsavdelningen vid myndigheten för kvalitetssäkring Swedac. Hon kommer närmast från Akzo Nobel där hon varit chef inom forsknings- och utvecklingsverksamheten. På Swedac blir hon nu ackrediteringsavdelningens första kvinnliga chef.

 

Marianne Sernevi
tillträder som ny vd i Skånska Energi. Marianne Sernevi utsågs till ny vd av Skånska Energis styrelse i november 2015. Hon har en bakgrund som elektroingenjör och kommer närmast från en tjänst som Marketing and Sales Director på Mectec Elektronik AB.

 


Bo Svensk
lämnar efter 16 år över vd-rollen hos Pumpteknik till Stefan Ström. Stefan har gedigen erfarenhet från processindustrin och kommer närmast från ProMinent Doserteknik AB där han varit vd de senaste 14 åren. Bo Svensk kommer att vara fortsatt verksam inom bolaget under en tid framöver.

 

 

Anders Ek
President SCA Timber Supply, valdes till ny ordförande efter Marc Michielsen i CEI-Bois som lämnar ordförandeskapet efter två år. Anders Ek är sedan tidigare medlem i CEI-Bois styrelse.

 

Per Selenius
blir delägare i ArkMIx AB. Har över 35 års gedigen erfarenhet av omrörande verksamhet från företag som, Scaba, Ahlström, Japrotek, Xylem och Stamo. Per kommer närmast från Xylem Water Solutions där han var med och utvecklade och var produktchef för toppmonterade omrörare.

 

 

Erik Oja
har utsetts till chef för ABBs nya division Power Grids (PG) i Sverige med start den 1 januari 2016. Han ingår i den svenska ledningen och rapporterar till Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och till Trevor Gregory, Lead Division Manager för Power Grids Norra Europa.

 

Anna Turunen
är ny chef över SMCs kundservice. Anna kommer närmast från Schunk Intec där hon arbetade som teamledare och innesäljare.

 

Susanne Timsjö
är sedan 1 januari vice programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. Susanne Timsjö kommer närmast från ABB där hon tidigare varit ansvarig för mjukvaruforskningen i Sverige.

 

Björn Jonsson
har utsetts till ny chef för ABBs division Process Automation (PA) i Sverige från den 1 januari 2016, i tillägg till sin roll som Hub Business Unit Manager för affärsenheten Control Technologies.

 

Johan Dasht
är sedan 1 januari ny vd på OKG efter Johan Svenningsson som blir chef för moderbolaget Uniper i Sverige. Johan Dasht har varit anställd på OKG sedan 2005 och har sedan 2011 varit del i företagsledningen, först som teknikchef och sedan två år tillbaka som produktionschef vid O3.

 

Ulrika Andersson
har utsetts till tillförordnad ekonomichef för CybAero AB. Ulrika tillträdde tjänsten den 9 december 2015. Ulrika Andersson har arbetat som auktoriserad revisor på baks & co samt som godkänd revisor på PWC.

 

Marcus Bäcklund
är ny Head of Investment vid företagsacceleratorn Chalmers Ventures. Bäcklund har genom investeringsbolaget Deseven arbetat med ett stort antal bolag i tidiga faser. Hans uppdrag blir att ytterligare accelerera Chalmers Ventures erbjudanden gentemot den svenska tech-scenen.

 

Mikael Staffas
har utsetts till affärsområdeschef för Boliden Gruvor och Håkan Gabrielsson till ny CFO för Bolidenkoncernen. Båda kommer att ingå i Bolidens ledningsgrupp. Mikael Staffas har arbetat på Boliden sedan 2011 och har tidigare arbetat som CFO för skogsbolaget Södra. Håkan Gabrielsson kommer närmast från rollen som CFO för Fagerhult.

 

Christin Davidsson
blir ny affärsområdeschef för industrisanering på Delete i Sverige. Hon kommer närmast från rollen som regionchef på Komatsu Forest Sweden.

 

Olle Wijk
direktör för Sandviks Forskning och Utveckling och chef för Group R&D går i pension den 30 april 2016. Från och med den 1 januari 2016 är han inte längre medlem av koncernledningen, men kommer att verka som senior rådgivare för koncernen och rapportera till vd och koncernchef Björn Rosengren.

 

Peter Lindegren 
har anställts som ny Inköpschef på Inission. Peter är utbildad maskiningenjör med bred kunskap och lång erfarenhet av inköp och ledarskap. Senast var Peter anställd på BAE Systems Bofors som ansvarig för affärsutveckling och industriella samarbeten.

 

Jonas Thimberg
är sedan årsskiftet vd i Rejlers Sverige och kommer att ingå i företagets koncernledning. Peter Rejler fortsätter som vd och koncernchef för Rejlers. Jonas Thimberg har arbetat inom koncernen i 15 år. De senaste åren som vice vd i Rejlers Sverige och som regionchef för västsverige.

 

Kimmo Väkiparta
är ny plats- och produktionschef för SSAB i Borlänge.Väkiparta kommer närmast från BE Group där han var vd 2012-2014. Han har också haft ledande befattningar på Ovako och Fundia tidigare.

 

Lars Engström
är ny vd för Sandvik Mining. Han har tidigare suttit som vd och koncernchef för luftbehandlingskoncernen Munters. Lars Engström har även innehaft ledande positioner inom Atlas Copco och Seco Tools. Lars Engström tillträdde sin tjänst 15 december.

 

Per-Inge Eriksson
är ny platschef på Orkla Confectionery & Snacks Sverige och har tagit över fabriksansvaret för OLW i Filipstad. Per-Inge kommer närmast från tjänsten som platschef inom Orkla Foods.

 

Jerker Åstrand
har tillträtt som regionchef på SMC Pneumatics för Småland och Blekinge. Jerker har under 12 år arbetat som säljare hos oss på SMC och har nu alltså tagit sig an en ny roll.

 

Ulrika Rask-Lindholm
har utsetts till kommunikationsdirektör för Höganäs AB. Hon tillträdde den 1 januari 2016. Ulrika Rask-Lindholm började på Höganäs 2009 med ansvar för koncernens internkommunikation. År 2011 utsågs hon till kommunikationschef med ansvar för intern, extern och marknadskommunikation.

 

Gregoire Parenty
SSSABs marknadsdirektör blir chef för SSABs nya affärsenhet, SSAB Services. Maria Långberg, nuvarande Hållbarhetschef utses till Personal- och hållbarhetsdirektör. Hon blir därmed medlem av koncernledningen. Förändringarna genomförs den 1 februari.

 

Johan Forssell 

vd och koncernchef för Investor och Helena Stjernholm, vd för Industrivärden, har utsetts till nya styrgruppsledamöter för Tekniksprånget. Projektet, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen, har pågått sedan hösten 2012.

 

Christian Torp
är vd för Prevas AS Norway och regionchef för Norge sedan den 1 november 2015. Christian har mer än 20 års erfarenhet från industrisektorn och ansvarade tidigare i sin befattning hos ISS Facility Management AS för Telenor Real Estate Facility Management.

 

Mikael Berglund
lämnar under 2016 sin tjänst som vd i Drillcon AB och CEO för Drillcon Group. Patrik Rylander har utsetts till ny vd och CEO. Datumet för Patriks tillträde är ännu inte fastställt men det blir senast den 1 juli 2016. Patrik kommer närmast från Dynasafe Protection System, där han verkat som vd.

 

Berndt Warnqvist
är ny CFO i Drillcon AB. Berndt tillträdde den 17 december och efterträder Anna Johansson som valt att gå vidare till en tjänst som Financial Manager på Dynasafe Demil Systems ABBerndt Warnqvist, 58, är civilekonom och kommer senast från en tjänst som CFO inom verkstadsindustrin.

 

Karin Lepasoon
nuvarande chef för kommunikation, hållbarhet och HR hos Nordic Capital, har utsetts till ny chef för Kommunikation på Vattenfall. Karin Lepasoon kommer att vara direkt underställd Magnus Hall och tillträder den nya tjänsten den 1 april 2016.

 

Mats Backman
ekonomi- och finansdirektör, CFO, lämnar Sandvik för att tillträda en motsvarande tjänst som CFO på bilsäkerhetsföretaget Autoliv. Han tillträder sin nya befattning senast den 1 juni 2016.

 

Tord Käck
är sedan 30 november Nordic General Manager hos Omron. Tord har mycket omfattande erfarenhet inom automationsbranschen, där han varit verksam i närmare 30 år. Placeringsort för Tord är Omrons Sverigekontor i Kista.

 

 

Marcus Hedblom
är sedan november vd och koncernchef för ör Ovako. Han efterträdde Tom Erixon som utnämnts till vd och koncernchef på Alfa Laval.

 

Anna Månsson
har utsetts till ny säljdirektör för Fazer Bageri i Sverige med start efter årsskiftet 2016. Hon efterträder Per Ingman som valt att lämna Fazer för nya utmaningar utanför företaget. Anna har en bakgrund inom stålindustrin som produktionschef på SSAB. Sedan 2008 har Anna haft en rad ledande positioner på Coca-Cola Enterprises.

 

Pär-Erik Martinsson
projektledare inom ProcessIT Innovations under många år började 1 januari på Findit, Forum for Industrial IT-solutions. Han har tidigare varit projektledare på ProcessIT Innovations och Luleå tekniska universitet, med djupa kunskaper inom bland annat gruvindustri och Industry 4.0.

 

Timo Okkonen
tidigare Finlandschef träder nu in som tillförordnad Sverigechef för Inspecta i Sverige. Timo Okkonen är även Chief Operating Officer för Inspecta Group och har tydligt fokus på att driva Inspectas verksamhet framåt.

 

Monika Gutén
har utsetts till Tibnors chef i Sverige och Danmark från 1 februari och lämnar därmed rollen som personaldirektör på SSAB samt medlem av bolagets koncernledning.

 

Joni Lukkaroinen
har utnämnts till ny vd för gruvbolaget Terrafame Oy som driver Talvivaara-gruvan. Lukkaroinen, 50, har lång erfarenhet av kemi- och skogsindustri i Finland och utomlands.

 

Eva Hamilton
efterträder Erik Lautmann som ordförande i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Näringslivsråd och Hans Stråberg blir ny ledamot. Hamdija Jusufagic blir ny representant för Näringslivsrådet inom IVA Syd.

 

Peter Ardemalm
är ny försäljningschef med ansvar för Rittals industrisegment i Sverige. Peter Ardemalm kommer närmast från Rittals egna led där han sedan fyra år tillbaka arbetat med Key Account kunder, både nationellt och internationellt.

 

Daniel Johansson
är ny vd i Arise AB och tillträdde sin anställning 18 januari. Han ersätter Peter Nygren. Daniel Johansson har tidigare varit statssekreterare i alliansregeringen samt har ett förflutet inom finansbranschen.

 

Jacob Sandberg
blir ny chef för produktion och produktutveckling vid SSAB Special steels i Oxelösund. Sandberg har varit chef för Outokumpu i Avesta och Nyby, men valde att lämna koncernen efter företagets omorganisation 2014.

 

 

Stefan Lundin
är ny ekonomidirektör på Nordic Paper från och med 1 januari. Han kommer närmast från Setra Group där han var ekonomidirektör i tolv år då Setra bildades genom en sammanslagning av Mellanskog Industri AB och AssiDomän Timber Holding AB.

 

Peter Zienau
Innovatums vd slutar under 2016. Styrelsen för Innovatum AB har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ny vd. Peter Zienau började på Innovatum i början av 2012 och har varit vd sedan 2013.

 

 

Mikael Gröning 
är ny vice vd för Återvinningsindustrierna och tillträdde 1 januari. Han kommer närmast från en tjänst som kansliråd på Näringsdepartementet, där han bland annat har ansvarat för mineralpolitiska frågor, material- och produktionsforskning samt regeringens kommande nyindustrialiseringsstrategi.

 

Mohammed El Borgi
är ny Chief Operating Officer med ansvar för att utveckla och förbättra Söderfors Steels processer och dagliga verksamhet. Mohammed El Borgi arbetade tidigare inom Sales & Operation Development samt Strategy & Finance på ett telekomföretag.

 

 

Tom Erixon
har utsätts till vd och koncernchef på Alfa Laval. Processen att identifiera en ny koncernchef till Ovako pågår och slutförs inom kort. Tom Erixon fortsätter som vd och koncernchef tills efterträdare har utnämnts.

 

Johan Darsbo,
affärsområdeschef för Engineering Services International lämnar Semcon 30 november 2015. Vd och koncernchef Markus Granlund tar över ansvaret som affärsområdeschef för Engineering Services International.

 

Marianne Sernevi,
ny vd i Skånska Energi, tillträder tjänsten under första kvartalet nästa år. CFO Anders Unger fortsätter som tillförordnad vd fram tills dess. Marianne Sernevi kommer närmast från en tjänst som Marketing and Sales Director på Mectec Elektronik AB.

 

Tomas Nilsson
blir ny vd och koncernchef för kemiföretaget SEKAB. Han kommer närmast från SCA Obbola AB där han har varit produktionschef.

 

Stefan Eck
blir ny finanschef och Jörg Böcking ny teknisk direktör från 1 januari 2016 för TrelleborgVibracoustic. Stefan Eck kommer närmast från tjänsten som finanschef för fordonsleverantören Hilite International. Jörg Böcking kommer sfrån en position som teknisk direktör för Freudenberg. Norbert Schebesta och Jim Law blir under en övergångsperiod rådgivare innan de pensioneras under 2016.

 

Hans Bywall
har meddelat Dala Energis styrelse att han avser att lämna sin tjänst som vd och koncernchef för Dala Energi AB. Tillsvidare kvarstår Hans Bywall som vd.

 

Jan Karlsson
är ny vd i Gotlands Energi AB. Jan har varit anställd i Vattenfall sedan 1989 och har sedan dess haft flera ledande positioner och är idag tillförordnad vd efter Jenny Larsson som den 1 juli 2015 gick vidare som chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet.

 

 Joakim Laurén
har utsetts till ny CFO för Beijer Electronics-koncernen. Han tillträder tjänsten i mitten av januari 2016. Joakim kommer närmast från tjänsten som CFO för SCAN COIN-koncernen och har tidigare innehaft flertalet ledande befattningar inom finans hos Alfa Laval.

 

Patrik Andersson,
vd för Orkla Foods Sverige, kommer att lämna bolaget och kommer istället att ta över som koncernchef för det börsnoterade säkerhetsföretaget Loomis. Han tillträder sin nya tjänst senast den 9 maj 2016.

 

Robert Larsson,
48, är ny chef för ABBs division Discrete Automation and Motion (DM) i Sverige från 1 oktober 2015. Han ingår i den svenska ledningen och rapporterar till Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och till Steve Ruddell, regionchef för DM i Europa.

 

Maria Brithon Brinck,
44, är ny personaldirektör för ABB Sverige från 1 november 2015. Hon ingår i den svenska ledningen och rapporterar till Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Hon efterträder Åsa Jackson som valt att gå vidare till en roll som HR-chef för Munksjö-koncernen.

 

Tomas Holmgren
har utsetts till vd för Swecos installationsverksamhet. Tomas Holmgren har arbetat som regionchef inom installationsverksamheten på Sweco sedan 2011 och utsågs i juni i år till tf vd för verksamheten. Tomas tillträdde tjänsten som vd den 1 oktober. Han efterträder tidigare vd Ann-Louise Lökholm som går vidare inom Sweco-koncernen.

 

Sören Mellstig
har utsetts till styrelseordförande för Ellevio som distributerar el till 908 000 kunder i Mellansverige, på västkusten och i Stockholmsområdet. Sören Mellstig var tidigare vd och koncernchef för Gambro samt innan dess finanschef och vice vd för Incentive. Han har varit styrelseordförande för Apoteket.

 

Einar Lindquist
ny vd för Advenica. Bolagets tidigare vd Andreas Linde får därmed möjlighet att fokusera på att utveckla bolagets affärer inom affärsområdet national security. Einar Lindquist har under de senaste åren varit vd för IT-säkerhetsbolaget Cryptzone.

 

Christer Wahlquist
utsedd till ny vd och koncernchef i Nolato. Christer Wahlquist, har sedan 2005 varit chef för affärsområde Nolato Medical. Christer Wahlquist, 44 år och bergsingenjör med en kompletterande MBA, har betydande internationell erfarenhet av såväl marknad och produktion, som förvärv. Han har arbetat i Nolato sedan 1996.

 

Mika Seitovirta,
Outokumpus vd och koncernchef, har lämnat sin post med omedelbar verkan. Seitovirta har haft posten i fem år ersätts under en övergångsperiod av finanschefen Reinhard Florey till det att Roeland Baan, idag chef på vårdbolaget Aleris, tar över posten vid årsskiftet.

 

 

Styrelsen för Triple Steelix,
den regionala utvecklingssatsningen för stålrelaterad industri i Bergslagen har förändrats enligt följande: Peter Samuelsson, ledamot i styrelsen sedan 2006 och dess ordförande sedan 2008, har valt att lämna såväl ordförandeposten som styrelsen. Ny ordförande är Martin Mueller, Sandvik, ledamot av styrelsen under hela 2015. Göran Carlsson, till nyligen regiondirektör för Region Dalarna, har också valt att lämna styrelsen och efterträds i styrelsen av sin efterträdare som regiondirektör, Tiina Ohlsson. Som ny i styrelsen inträder Håkan Öjerbring, Jernkontoret.

 

 

Magnus Hallberg
ny vd för SP Processum. Han har en gedigen bakgrund inom biokemisk forskning och patentverksamhet, sedan 2011 anställd som patentingenjör hos SP Processum och senare också IP-koordinator för SP-koncernen. Han efterträder Clas Engström.

 

Jimmy Magnusson
har rekryterats som gruppchef för Projektledning Infrastruktur i område Stockholm/Öst på COWI. Förutom chefsansvaret kommer han etablera och bygga upp COWIs Projektledningsdivision i Västerås. Jimmy Magnusson har tidigare arbetat med projekt- & byggledning på Geosigma, varit avdelningschef på Tyréns och på EQC Management.

 

Daniel Johansson
till ny vd i Arise AB och tillträder sin anställning 18 januari 2016 och ersätter Peter Nygren, som tidigare i år meddelat att han lämnar sin vd-tjänst. Daniel Johansson har tidigare varit statssekreterare i alliansregeringen samt har ett förflutet inom finansbranschen.

 

Jacob Sandberg
blir ny chef för produktion och produktutveckling vid SSAB Special steels i Oxelösund. Sandberg har varit chef för Outokumpu i Avesta och Nyby, men valde att lämna koncernen efter företagets omorganisation 2014.

 

Stefan Lundin

blir ny ekonomidirektör på Nordic Paper från och med 1 januari 2016. Han kommer närmast från Setra Group där han var ekonomidirektör i tolv år då Setra bildades genom en sammanslagning av Mellanskog Industri AB och AssiDomän Timber Holding AB.

 

Innovatums vd
Peter Zienau slutar under 2016. Styrelsen för Innovatum AB har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ny vd. Peter Zienau började på Innovatum i början av 2012 och har varit vd sedan 2013.

 

 

Mikael Gröning
är ny vice vd för Återvinningsindustrierna och tillträder 1 januari 2016. Han kommer närmast från en tjänst som kansliråd på Näringsdepartementet, där han bland annat har ansvarat för mineralpolitiska frågor, material- och produktionsforskning samt regeringens kommande nyindustrialiseringsstrategi.

 

Söderfors Steel
har utsett Mohammed El Borgi som Chief Operating Officer för att ansvara för utveckling och förbättring av företagets processer och dagliga verksamhet. Mohammed El Borgi arbetade tidigare inom Sales & Operation Development samt Strategy & Finance på ett telekomföretag.

 

Olli Turunen
har utnämnts till vice president, Kemira Oyjs Investor Relations, från 17 november. Olli Turunen har tidigare arbetat på Sanoma Oyj som för Investor Relations.

 

Daniel Valiollahi
har utsetts till ny ansvarig för Government Affairs inom Siemens AB. Daniel Valiollahi tillträder sin nya tjänst 1 oktober. Han har tidigare jobbat bland annat på statsrådsberedningen, finansdepartementet och riksdagen.

 

Karin Friberg
har utsetts till tillförordnad verkställande direktör för Energiforsk. Karin Friberg tillträder omgående och kommer att verka under den period som rekryteringen av en ny vd pågår. Karin Friberg anställdes i april i år som verksamhetschef.

 

Ole Sverre Spigseth
har utsetts till ny vd för Rittal Scandinavians och efterträder Håkan Nordkvist. Han kommer närmast från Kardex Remster, där han som Regional Director North East Europe har ansvarat för utveckling och försäljning av storage solutions och avancerade automationslösningar för lager och industrier.

 

OKGs vd Johan
Svenningsson har utnämnts till högste ansvarige för Unipers svenska verksamhet samt vd för Sydkraft Nuclear Power AB, det som hittills hetat E.ON Kärnkraft Sverige AB. Johan Svenningsson tillträder sina nya befattningar den 1 januari 2016

 

Magnus Olofsson
lämnar sin tjänst som vd för Energiforsk. Fram till den 31 mars nästa år kvarstår Magnus Olofsson som senior rådgivare. Han utsågs som vd i Energiforsk den 1 januari 2015 och har lett sammanläggningen av de fyra ingående forskningsdelarna sedan mitten av 2014.

 

Grete Aspelund
har utsetts till vd för Sweco Norge och efterträder Tron Kjølhamar. Grete Aspelund tillträder som vd-posten1 januari 2016. Hon är för närvarande koncernchef för Nemko AS och har lång erfarenhet av organisations- och ledarskapsutveckling från både offentlig och privat sektor. Nuvarande vdn Tron Kjølhamar kommer att ansvara för uppföljning av stora projekt i koncernen.

 

Joakim Östling,
nuvarande vd för Kadant Johnson Scandinavia, blir vd för Kadant Nordic, nya namnet för Kadants nordisk verksamhet när Kadant Johnson Scandinavia AB och Kadant M-Clean AB går samman. Daniel Strom blir det nya företagets säljchef. Företaget får sitt huvudkontor i Huskvarna. Kadant Nordic tillverkar bland annat rengöringsutrustning för pappersmaskiner.

 

PartnerTechs
vd och koncernchef, Leif Thorwaldsson, lämnar bolaget för en tjänst som vd och koncernchef för ÅLÖ koncernen. Scanfil Oyj förvärvade 90 procent av aktierna i PartnerTech i våras. Christer Härkönen har utsetts till vd för PartnerTech under integrationen av Scanfil och PartnerTech.

 

Inspectas landschef
Jacob Lundberg har beslutat sig för att avgå. Stefan Petersson, CFO Inspecta Group, träder in som arbetande styrelseordförande.

 

Holmen grupperar
om i koncernledningen efter att bolagets tekniske direktör Staffan Jonsson gått bort efter en tids sjukdom. Ola Schultz-Eklund tar över rollen som teknisk direktör. Ola är för närvarande direktör för affärsutveckling och innovation och var dessförinnan platschef på bruket i Workington. Fredrik Nordqvist blir vd för affärsområdet Holmen Energi. Fredrik är i sin nuvarande position chef för vindkraft i Holmen Energi och kommer att kvarstå i den rollen. Ola och Fredrik tillträder sina nya roller omgående.

 

Efter 13 år på
SSG Standard Solutions Group AB, varav tio år som vd väljer nu Jonas Berggren att sluta och gå vidare till nya uppdrag.

 

Phoenixcontact har
anställt Claes Gunnarsson som applikationsingenjör på Malmökontoret. Han kommer närmast från Lenze. Mathias Bäck har anställts som ny applikationsingenjör på Stockholmskontoret. Han kommer närmast från Styrautomatik PN. Heléne Bergvall är ny kundservicemedarbetare på Stockholmskontoret. Hon kommer närmast som innesäljare på Megadyne Nordic AB. Jim Jäger är ny kundservicemedarbetare och teknisk säljsupport på Stockholmskontoret.

 

Elisabeth Fahle Gårdebäck
har utsetts till HR-direktör inom Studsvik. Elisabeth har de senaste 10 åren varit verksam inom medicinteknik och läkemedelsindustrin och kommer närmast från Becton Dickinson där hon varit personalchef för den nordiska verksamheten. Hon tillträder tjänsten den 21 september 2015.

 

Jan Moström,
ny vd och koncernchef för LKAB, tillträdde posten 15 augusti, en månad tidigare än vad som tidigare kommunicerats från LKAB.

 

Per Olsson
har på grund av hälsoskäl begärt att få entledigas från sitt uppdrag som vd för Cassandra Oil AB. Styrelsen har beslutat att utse Anders Olsson, företagets grundare och enskilt största aktieägare, till verkställande direktör för bolaget.

 

Peter Granborn
är ny vd för Agroenergi Neova Pellets AB. Peter Granborn kommer närmast från en roll som vd för Peterson Packaging AB tillträdde sin nya tjänst 1 september.

 

Peter Nygren,
vindkraftbolaget Arise, vd och storägare, lämnade bolaget 1 mars. Peter Nygren har varit vd för Arise sedan 2007.

 

 

Brian Warming-Jensen
ska leda Lesjöfors Tinglev när tidigare vd Steen Hedegaard går i pension. Brian Warming-Jensen har lång och bred erfarenhet av Lesjöfors Tinglev efter många år som affärsutvecklingschef i företaget. Lesjöfors Tinglev har 26 anställda och 95 procent av produkterna exporteras till länder utanför Danmark.

 

Lars Bjurén tillträder
som enhetschef för AcobiaFLUX kontor i Malmö. Senast kommer Lars från en roll som chef över Beijer Electronics Projektenhet och tillträdde sin roll på AcobiaFLUX den 7 september

Michael Nyqvist
blir ny sälj- och marknadschef för Smarteq. Michael har tidigare arbetat som europeisk försäljningschef för distribution av infrastrukturantenner hos Laird Technologies.
NeuroVive meddelar att vdn Mikael Brönnegård lämnar bolaget – Jan Nilsson tar över som tf vd. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare har inletts och Jan Nilsson kommer att leda bolaget tills styrelsen utser en ny vd.

 

Rikard Thelander
är utsedd till Head of Project Office inom Caverion Sverige AB. Han kommer närmast från uppdraget som chef för Project Engineering inom Nynas där han ansvarat för större investeringsprojekt och underhållsstopp inom Nynas Manufacturing inom samtliga discipliner, från civil och structure till process och piping.

 

Förre Northland-vdn
Johan Balck tar över vd-rodret i Gestamp Hardtech från Jose Antonio Nùñez Johan Balck har tidigare även varit vd för Ferruform i Luleå.

Thomas Söderqvist,
chef för Bolidenområdets gruvor, tillträdde 1 september som ansvarig för Corporate Responsibility för Bolidenkoncernen och kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp. Thomas Söderqvist ersätter Henrik Östberg som slutar på Boliden för att gå över till egen verksamhet.

Patrik Stenberg
har utsetts till chef för SKFs Investor Relationsfunktion. Han kommer närmast från AB Volvo och tillträdde 1 september 2015. Patrik Stenberg kommer att vara placerad på koncernens huvudkontor i Göteborg och rapportera till Christian Johansson.

 

 

Mats Agblad
tillträder som COO, huvudchef för det operativa arbete, i AcobiaFLUX, ett av Sveriges ledande företag inom Industriell IT & Automation. Mats kommer att leda det operativa arbetet i den svenska verksamheten i Göteborg, Stockholm, Malmö och Tranås, där Göteborg är huvudkontoret. Mats kommer närmast från en befattning som vd och koncernchef i Zeelandia AB.

 

Tore Strandgård
har utsetts till ny vd för Incoord Installationscoordinator AB. Han efterträder tidigare vdn Olle Edberg som fortsättningsvis kommer att driva projekt. Tore, som har varit i företaget i drygt tjugo år, har tidigare drivit projekt och varit övergripande ansvarig för it och kommunikation inom bolaget.

 

Ingela Ulfves
har utsetts till IR- (Investor Relations) och kommunikationchef för Eltelkoncernen. Hon blir medlem av koncernledningen. Eltels nuvarande kommunikationschef, Hannu Tynkkynen, kommer att fortsätta i Eltels kommunikationsteam, men utgår ur koncernledningen efter tolv år i denna. Ingela Ulfves är examinerad från Hanken School of Economics i Helsingfors och är certifierad EFFAS finansanalytiker.

 

Michael Fejér
är ny vd för pappersbruket Arctic Paper i Grycksbo. Tidigare vd Anders Nygårds flyttar till Stockholm efter att själv ha sagt upp sig.

 

Robert Ahlgren
blir ny vd för Arvika gjuteri efter Lasse Åberg. Robert Ahlgren kommer närmast från Wenmec där han varit produktionschef. Han var tidigare på Scanias gjuteri 1996-2006.

 

Fennovoimas
huvudägare och moderbolaget Voimaosakeyhtiö SFs vd Elina Engman lämnar bolaget. Enligt bolaget är orsaken att kärnkraftsprojektet behöver nytt ledarskap. Ny vd för bolaget blir Jussi Lehto, som även sitter i SFs styrelse. Lehto kommer även att fortsätta i sitt arbete som vd för Kervo Energi AB.

 

Jörgen Lindahl
har anställts som vice vd för Askalon sedan 10 augusti. Han kommer närmast från en position som chef över PWCs Affärskonsulter i Karlstad. Under åren 1994 – 2001 jobbade Jörgen som ekonomichef på Askalon AB.

 

Doktor Sean Bohen
tillträder som utvecklingschef och medicinsk chef på läkemedelsföretagetn Astrazeneca. Han tar över rollen efter Briggs Morrison som lämnade Astrazeneca i juni.

 

LKABs förre
vd Lars-Eric Aaro tar plats i styrelsen för IT-företaget Mobilaris i Luleå.

 

Malthe Winje
Automation AB växer ytterligare och nu är det Automations avdelningen som utökar med en medarbetare. Leif Hemmingsson kommer att arbeta som säljare främst mot industrin med bl.a. Saia, Helmholz och Softing.

 

 

Marcus Landelin
är ny vice vd i Eolus Vind. Han kommer även att vara operativ chef. Marcus Landelin beräknas tillträda tjänsten senast 1 januari 2016. Han kommer närmast från E.on.

Alexandra Lindfors
är ny analytiker på Svensk Vindenergi från och med 1 september. Hon kommer att arbeta med samhällskontakter och analys vid branschorganisationen. Alexandra Lindfors kommer närmast från vindkraftsutvecklaren OX2.

 

Ställföreträdande
affärsområdeschef för Produktion, Krister Ström, har tillträtt tjänsten som affärsområdeschef och ingår nu i Skånska Energis ledningsgrupp. Han ansvarar för drift och underhåll av Skånska Energis vattenkraftsverk belägna i Skåne och Småland.

 

 

Bo Niveman
har utsett till ny CFO för Casandra Oil AB. Bo Niveman har en bakgrund från svensk industri bl.a. Atlas Copco, Sandvik och som CFO i Duroc AB och KPMG Management Consulting.

 

SMC har anställt
Marcus Mazetti som regionchef för Stockholm. Marcus Mazetti är 37 år gammal och kommer närmast från Schunk Intec där han arbetade som regionchef. Till de tidigare erfarenheterna hör även arbete vid Uson Marine AB.

 

Björn Rosengren
idag koncernchef på Wärtsilä Corporation, efterträder Olof Faxander från och med den 1 november 2015. Björn Rosengren är 56 år har varit vd och koncernchef på Wärtsilä Corporation sedan september 2011. Tidigare har han arbetat inom Atlas Copco, sammantaget i cirka 13 år.

 

Per-Olov Zakrisson
är sedan den 1 augusti ny vd på Bilfinger Industrial Services AB efter en karriär utomlands på IKEA i Ryssland och världens största petrokemiska komplex i Förenade Arabemiraten.

 

Hans Hansson,
vd på Swerea SICOMP har utnämnts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet, för att under sin ledning utvecklat verksamheten till ett ledande forskningsinstitut och stark forskningspartner. Hans Hansson är sedan 1993 verkställande direktör vid Swerea SICOMP.

 

Karin Johnson
ny FoU-ingenjör inom gruppen för organisk kemi hos SP Processum. Hon kommer närmast från ett kemikonsultbolag och arbetade dessförinnan nio år inom Astra Zenecas forskningsavdelning i Södertälje.

 

Kenneth Ohlsson,
52 år, nuvarande platschef på Stora Enso Hylte Bruk, tillträder tjänsten som platschef på Stora Enso Skoghalls Bruk den 1 september 2015. Kenneth Ohlsson har jobbat som platschef på Stora Enso Hylte Bruk sedan 2012.

 

Jan Moström
lämnar sitt uppdrag som direktör för affärsområde Gruvor den 15 september. Till dess att en permanent lösning är på plats tillsätts Mikael Staffas som tillförordnad direktör för Boliden Gruvor.

 

Bilfinger
International Services rekryterat Ulf Sandberg som ny seniorkonsult. Ulf Sandberg har lång erfarenhet av teknik- och affärsutveckling inom underhåll på företag som Maintech Industripartner AB, Dalkia Industripartner och Vattenfall Service.

 

Jörgen Espeling
har utsetts till ny vd för Vattenfall Eldistribution från och med 1 juli. Jörgen har en lång erfarenhet från Vattenfall och under de senaste tio åren har han ansvarat för Vattenfalls svenska värmeverksamhet.

 

Anders Fredriksson
tillträder senare i höst posten som vd för Norrmejerier. Anders Fredriksson är sedan 2009 vd för Sekab och därförinnan några år som vice vd. I februari 2015 nominerades han till årets företagsledare i Örnsköldsvik, för ett lönsamhetsfokuserat ledarskap som vd för Sekab.

 

Pam Cheng
från MSD tar plats i Astrazenicas ledningsgrupp som vice vd för operations and it på bolaget. Pam Cheng kommer närmast från MSD/Merck. Hennes nya roll innebär bland annat ansvar för produktionen, upphandlingar, it samt supply chain management på Astrazeneca.

 

Per Eliasson
lämnar sin tjänst som vd och koncernchef för Skånska Energi AB. CFO Anders Unger tillträder som tillförordnad vd fram till dess att ny vd utsetTS.

 

Patrik Leijon
är ny försäljningsdirektör på Damstahl Sverige från 1 augusti.

 

Kjetil Vetlejord
har rekryterats från Sony Mobile till E.on för att leda arbetet i Sverige som Head of Digital Market Solutions. Han har tidigare bland annat ansvarat för Microsoftdivisionen inom Cybercom Group Danmark och nu närmast för digitala strategier på Sony Mobile.

 

Andreas Wikholm
har utsetts till ny affärsområdeschef för Addnode Groups affärsområde Process Management. Andreas Wikholm är idag vd för Visma Consulting AB och tillträder som affärsområdeschef för Process Management under hösten 2015.

 

SMC expanderar
på Region norr och har anställt Niklas Sundén som regionchef. Niklas kommer närmast från Taksmide AB där han arbetat med försäljning och projektledning.

 

 

 

 

 

 

Senaste numret

Process Magasin

Sök