Företagsnytt publiceras först i den tryckta tidningen Process Nordic och läggs därefter, efter tidningens publiceringdatum, in på processnet.se.

 

Prevas
har tecknat avtal om förvärv av företaget FR Teknik AB. Företaget levererar tjänster, processer och anläggningar till livsmedels-, läkemedels- och kemisk-teknisk industri. Förvärvet stärker Prevas kompetens och erbjudande inom industriell IT och automation. 
FR Teknik AB har sin bas i Malmö och ingår i Prevas AB med fyra heltidstjänster från och med den 1 januari 2016.
– FR Teknik passar mycket väl in i Prevas struktur och stärker vår närvaro hos livsmedels- och läkemedelsindustrin samt kemisk industri. Prevas blir med detta förvärv en totalleverantör mot dessa industrier. Vi känner väl till varandra sedan tidigare och har samma värderingar vad gäller att genomföra uppdrag i nära relation till våra kunder, säger Christer Ramebäck, COO på Prevas.
Den snabba digitaliseringen tillsammans med industrins ständiga jakt på ökad produktivitet och nya smarta produkter, ger hela tiden liv till nya affärsmöjligheter oavsett marknadsförutsättningar. Nya företag och nya möjligheter skapas.

 

 

Powerseif
förstärker med ny partner och utökar dessutom sin lagerkapacitet och sitt produktprogram. Powerseif lagerför nu alla storlekar av de vanligast förekommande axelkopplingarna till den svenska industrin. Det gäller såväl elastiska axelkopplingar upp till axeldiameter 180 mm som flexibla axelkopplingar upp till 280 mm. I och med en förstärkning i organisationen med Leif Höglund tillförs även en specialistkompetens för kuggväxelmotorer och svänghjulskopplingar. Dessutom finns nu en egen serviceverkstad för bearbetning av t.ex. axelhål och kilspår.

 

Svensk Fjärrvärme
har utsett årets bästa examensarbeten inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och delas ut varje år i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte. Årets pris inom ämnesområdet teknik/naturvetenskap delas mellan Filippa Borg för sitt arbete “Modelling heat and electricity supply in multifamily buildings with energy storage and solar PVs” och Erik Torshage för arbetet “Reduktion av stoftutsläpp från närvärme-panna genom tillsats av kaolin som bränsleadditiv”

 

 

ABB investerar
i lågspänningsverksamhet i Tyskland. ABB ska kombinera produktutbudet från Striebel & John med sin egen portfölj av lågspänningsprodukter för att erbjuda den tyska marknaden kompletta system från en enda leverantör. Ytterligare integrering av leveranskedjan med elgrossister och direkt med industrikunder ska öka effektiviteten. Parterna har enats om att inte offentliggöra finansiella detaljer runt transaktionen.

 

 

2015 års vinnare
av Prevas Student Embedded Award. I samband med LINK-dagarna i Linköping delades Prevas Student Embedded Award ut för andra gången. Överst på prispallen stod studenten Oskar Södergren med sitt ”Yggdrasil Home Automation System”. Det är en innovativ och flexibel lösning för hemautomation som genomsyras av flexibilitet och enkelhet med stort kostnadsfokus. Prevas Student Embedded Award är ett årligt återkommande pris för studenter vid Linköpings universitet.

 

 

Stora Enso
öppnar innovationscenter för förpackningar i huvudkontoret i Helsingfors där Stora Enso tillsammans med kunder och andra intressenter kan utveckla innovativa och hållbara förpackningskoncept. Målet är att skapa kundvärde genom strategiska förpackningar, som kan driva försäljningen och samtidigt minska miljöpåverkan och den totala kostnaden.

 

 

Honeywell
har tillkännagivit bildandet av Honeywell Industrial Safety, en del av Honeywell Automation and Control Solutions som utgörs av Honeywells affärsverksamheter inom säkerhetsprodukter: Honeywell Safety Products, Honeywell Analytics, Honeywell Specialty Safety och City Technology.

 

 

Signode AB
och Burseryds Bruk AB genomför en fusion av sina verksamheter fr.o.m. den 1 januari  2016. Det fusionerade bolaget heter ”Signode Industrial Group AB”. Signode grundades 1913, och etablerades i Skandinavien 1951. Signode AB har sitt huvudsäte i Täby. Burseryds Bruk grundades redan 1910 och har sitt säte i Burseryd i västra Småland. Burseryds Bruk tillverkar kallvalsade bandstålsprodukter som säljs via egen säljorganisation såväl

 

 

När SCA
bygger ut Östrands massabruk i Timrå tar Sweco ansvaret för mark- och byggprojektering, samt delar av projekteringen av processrör. Investeringen i Östrand innebär en fördubblad produktion av blekt barrsulfatmassa och skapar Sveriges största massabruk.

 

 

Camatec
har i internationell konkurrens vunnit en order av Uddeholm AB att leverera ett sorteringsverk och taktbord för inmatning av stångämnen i Uddeholms riktpress. Camatec levererar kvalificerade ingenjörstjänster och är väl rustade för kostnadseffektiva utvecklingsprojekt, nyckelfärdiga leveranser av specialmaskiner och skräddarsydda tjänster för industrin.

 

 

Är du över 18 år
och på jakt efter sommarjobb? Ta chansen och sök något av de 600 sommarjobb som Stora Enso erbjuder i Sverige. Sommarjobben finns på en rad orter, från Gävle i norr till Kristianstad i söder och inom flera olika verksamhetsområden, allt från produktion och underhåll till laboratorier och marknad.

 

 

Atlas Copco
har slutfört förvärvet av tillgångarna i Capitol Research Equipment Inc., en leverantör av reservdelar och service för vakuumpumpar i USA. Capitol Research Equipment, mer känt som Capitol Vacuum Parts, är baserat i Chantilly, Virginia, USA. Företaget, som har 15 anställda, säljer reservdelar globalt för vakuumpumpar och tillhörande utrustning, och erbjuder reparation och service i USA.

 

 

Boliden Supplier Summit
Ett 80-tal av Bolidens största och viktigaste leverantörer fanns på plats bland totalt 130 deltagare när Boliden bjöd in till Supplier Summit i Stockholm den 2 november. Det var andra gången som eventet gick av stapeln för att föra ut Bolidens strategi och stärka relationerna i det fortsatta samarbetet. Mobilaris hyllades under dagen för sitt exceptionella arbete med fokus på nya innovationer i branschen.

 

 

Ramböll
har vunnit ett uppdrag på ett av världens största projekt inom fjärrkylning. Projektet äger rum i Mecka i Saudiarabien och ska underlätta pilgrimernas resa under den muslimska pilgrimsfärden Hajj. Projektet blir ett av världens största i sitt slag och gör därmed Ramböll till en av de stora aktörerna i den globala fjärrkylningsindustrin.

 

 

Damalini AB
som tillverkar mät- och uppriktningssystem för industrin har bytt namn till Easy-Laser AB. Easy-Laser erbjuder mät- och uppriktningssystem för industrin, exempelvis axeluppriktning, remuppriktning, geometrisk mätteknik som rakhet, planhet, parallellitet och rätvinklighet.

 

 

GEA stärker
säljorganisationen i Sverige och avslutar 50 års samarbete med Christian Berner AB. GEA omorganiserar därför sina säljkanaler. I Sverige förstärker GEA säljorganisationen på Göteborgskontoret. Det betyder att all processutrustning och anläggningar finns tillgängliga hos GEA Sweden i Göteborg. Daniel Frosterud, som har varit produktansvarig för GEA hos Christian Berner, övergår från och med 1 november 2015 till GEA Sweden som säljansvarig för affärsområdet Solutions på den svenska marknaden.

 

 

Rejlers 
ingick 21 oktober 2015 avtal att förvärva 88,52 procent av aktierna i det norska IT-företaget Embriq AS inklusive dotterföretag från Hafslund koncernen. Den fasta köpeskillingen uppgår till 78 MNOK, förvärvet betalas kontant. Genom förvärvet blir Rejlers närmare 2 000 medarbetare som kan erbjuda ett allt större utbud av specialiserade tjänster och totalt projektansvar.

 

 

COWI
har tillsammans med flera europeiska samarbetspartners vunnit ett ramavtal mot EU-kommissionen för att göra förstudier och utreda hur EU snabbare kan nå en övergång mot ett fossilfritt samhälle. COWI kommer huvudsakligen att arbeta inom bioenergiområdet och göra olika typer av förstudier för att bedöma tekniska, ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar för olika typer av produktionstekniker. Ramavtalet heter ”Studies in Support to Research and Innovation Policy in the areas of Renewable Energy, Carbon Capture and Storage and Clean Coal”, och gäller under en fyraårsperiod.

 

 

WEG har utsett
Brammer som certifierad distributör för sina produkter i Skandinavien. Brammer har levererat över 150000 elmotorer på den skandinaviska marknaden. Brammer har för närvarande tolv kontor i Sverige, sex i Norge, två i Finland och ett i Danmark samt ett NDC, Nationellt DistributionsCenter, för motorer i Helsingborg och en MRO NDC i Göteborg.

 

 

Atlas Copco
har kommit överens om att förvärva Varisco, en italiensk pumptillverkare med globalt försäljningsnätverk. Varisco är baserat i Padua nära Venedig, Italien och har cirka 135 anställda. Varisco grundades 1932 och deras pumpar används ofta för att avlägsna oönskat vatten eller andra vätskor i industrier som bygg- och anläggning, gruvor, olja och gas. De används också inom tillverkningsindustrin och för akuttjänster vid översvämningar.

 

Boliden Supplier Summit
Ett 80-tal av Bolidens största och viktigaste leverantörer fanns på plats bland totalt 130 deltagare när Boliden bjöd in till Supplier Summit i Stockholm den 2 november. Det var andra gången som eventet gick av stapeln för att föra ut Bolidens strategi och stärka relationerna i det fortsatta samarbetet. Mobilaris hyllades under dagen för sitt exceptionella arbete med fokus på nya innovationer i branschen.
Ramböll har vunnit
ett uppdrag på ett av världens största projekt inom fjärrkylning. Projektet äger rum i Mecka i Saudiarabien och ska underlätta pilgrimernas resa under den muslimska pilgrimsfärden Hajj. Projektet blir ett av världens största i sitt slag och gör därmed Ramböll till en av de stora aktörerna i den globala fjärrkylningsindustrin. Under de senaste åtta åren har 3 600 förfallna byggnader rivits i Mecka för att göra plats för en ny central väg för fotgängare. The King Abdul Aziz Road Project är 3,65 km lång, 320 meter bred i genomsnitt och stäcker sig från stadens utkant fram till den heliga moskén.

 

 

Damalini AB
som tillverkar mät- och uppriktningssystem för industrin har bytt namn till Easy-Laser AB.
– Vi ville göra det tydligare ut mot marknaden vem som står bakom produkterna Easy-Laser. Att företaget heter som produkterna vi utvecklar, tillverkar och marknadsför känns så mycket enklare, säger vdn Anders Edenhammar.
Easy-Laser erbjuder mät- och uppriktningssystem för industrin, exempelvis axeluppriktning, remuppriktning, geometrisk mätteknik som rakhet, planhet, parallellitet och rätvinklighet.

 

GEA stärker
säljorganisationen i Sverige och avslutar 50 års samarbete med Christian Berner AB. GEA omorganiserar därför sina säljkanaler. I Sverige förstärker GEA säljorganisationen på Göteborgskontoret. Det betyder att all processutrustning och anläggningar finns tillgängliga hos GEA Sweden i Göteborg.
Daniel Frosterud, som har varit produktansvarig för GEA hos Christian Berner, övergår från och med 1 november 2015 till GEA Sweden som säljansvarig för affärsområdet Solutions på den svenska marknaden.
Alla order relaterade till GEA-produkter som läggs till Christian Berner fram till slutet av 2015 kommer att behandlas liksom tidigare. Efter 1 januari 2016 ska alla order läggas direkt hos GEA Sweden AB.

 

 

Rejlers
ingick 21 oktober 2015 avtal att förvärva 88,52 procent av aktierna i det norska IT-företaget Embriq AS inklusive dotterföretag från Hafslund koncernen. Den fasta köpeskillingen uppgår till 78 MNOK, förvärvet betalas kontant. Genom förvärvet blir Rejlers närmare 2 000 medarbetare som kan erbjuda ett allt större utbud av specialiserade tjänster och totalt projektansvar. Det förvärvade företaget beräknas ge en omsättning på 60 norska kronor under kvarvarande del av 2015 samt 240 norska i omsättning under en tolvmånadsperiod. Embriq har i dag 120 medarbetare i Norge och i Sverige. I och med övertagandet kommer Rejlers Norge att få en årlig omsättning på 550 MNOK med närmare 400 medarbetare.

 

 

COWI har
tillsammans med flera europeiska samarbetspartners vunnit ett ramavtal mot EU-kommissionen för att göra förstudier och utreda hur EU snabbare kan nå en övergång mot ett fossilfritt samhälle.
COWI kommer huvudsakligen att arbeta inom bioenergiområdet och göra olika typer av förstudier för att bedöma tekniska, ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar för olika typer av produktionstekniker.
Ramavtalet heter ”Studies in Support to Research and Innovation Policy in the areas of Renewable Energy, Carbon Capture and Storage and Clean Coal”, och gäller under en fyraårsperiod. Totala budgeten för ramavtalet är 150-200 miljoner kronor.

 

 

WEG har utsett
Brammer som certifierad distributör för sina produkter i Skandinavien. Genom sitt omfattande distributionsnätverk kommer Brammer att bidra till att kunderna i Skandinavien har snabb och enkel tillgång till WEG: s energieffektiva motorer och drivsystem.
– Brammers breda produktkunskap och kvalitet i kundrelationer har övertygat oss om att detta partnerskap kommer att komplettera våra lösningar och se till att våra kunder kommer att få ut det mesta av våra produkter, säger Håkan Johannison, Distributor Manager på WEG Scandinavia AB.
Brammer har levererat över 150000 elmotorer på den skandinaviska marknaden. Brammer har för närvarande 12 kontor i Sverige, sex i Norge, två i Finland och ett i Danmark samt ett NDC, Nationellt DistributionsCenter, för motorer i Helsingborg och en MRO NDC i Göteborg.

 

Askalon AB och
Altran Scandinavia har tecknat ett avtal som formaliserar det samarbete som existerat mellan parterna under en längre tid. Sedan några år tillbaka har Askalon samarbetat med Altran med kundanpassningar för kärnkraftverk och processindustri av AMS Suite™ underhållsystem från Emerson Process Management.
Då både Askalon och Altran växer på en gemensam marknad, där industrin efterfrågar flexibla systemlösningar, så har nu ett avtal skrivits som säkerställer stöd vid installation, anpassning, utveckling och integrationer av Askalons leveranser till både kärnkraftverk och processindustri.
– Vi har samarbetat länge med Altran och det känns tryggt att via avtalet utöka våra gemensamma resurser inom mjukvaruutveckling och bemöta industrins behov i ännu större utsträckning”, säger Mats Warnqvist, vd för Askalon.

 

Mitsubishi Electric
Factory Automation breddar och förstärker. Mitsubishi Electric Factory Automation samlar alla sina affärer i Norden under samma tak när det drygt 30-åriga samarbetet med Beijer Electronics upphör vid årsskiftet. Mitsubishi Electric Factory Automation öppnar för samarbete med kunder från Beijer Electronics och nu startar även upp i Norge. Från och med januari 2016 kommer Mitsubishi Electric att hantera all försäljning och support av sina egna produkter.

 

Hydroscand fortsätter
expansionen i Danmark och öppnar inom kort en femte slangservicebutik i landet, belägen i Køge strax söder om Köpenhamn. Med den nya slangservicebutiken Køge och befintliga butiken i Herlev, Köpenhamn samt fem butiker i Malmö, Helsingborg, Eslöv, Kristianstad och Hässleholm höjs servicegraden ytterligare ett snäpp för kunderna i Öresundsregionen. Hydroscand är ett familjeföretag som grundades 1969 i Stockholm. Idag har Hydroscand ett 50-tal butiker i Sverige samt finns i ytterligare 16 länder i Europa, Asien och Afrika.

 

Processus AB är
ett nytt bolag som inriktar sig främst mot svensk processindustri – läkemedels-, livsmedels-, olja & gas samt energibranschen – och ska erbjuda både konsulttjänster och även leverera projekt. Det finns lång erfarenhet inom branschen med att driva helhetsprojekt, leverera konsulttjänster och även företräda kunderna i projekten. Under 2015 startar företaget upp kontor både i Stockholm och i Göteborg och kommer att lokalisera sig centralt på båda orterna.

 

Sweco ledande
i Europa genom förvärvet av Grontmij. 1 juni 2015 meddelade Sweco sin avsikt att förvärva Grontmij, ett nederländskt konsultföretag med cirka 6 000 medarbetare. Den 25 september 2015 stod det klart att acceptansnivån för budet uppnåtts med god marginal. Integrationen av de två bolagen kan därför påbörjas.
Förvärvet innebär att Sweco nu har cirka 14 500 medarbetare i 15 länder i Europa. Sweco har gjort ungefär etthundra förvärv under de senaste tio åren och fördubblat företagets omsättning i snitt vart femte år.

 

Agellis Group AB
har fått en order på1,4 miljoner kronor för en uppgradering av tre nivåmätningssystem på ett stålverk i Europa. Affären avser Agellis mätsystem EMLI-Ms som i denna installation mäter stålnivån i kokillerna i en gjutmaskin. De tre nya systemen ersätter en äldre version av mätsystemet som stålverket har använd under mer än 20 år. Leverans och driftsättning sker under fjärde kvartalet innevarande år.
Agellis elektromagnetiska produkter baseras på en gemensam produktplattform, EMLI plattformen. Produkterna inom termografi baseras på IR-kameror med tillhörande användarmjukvara och serverlösning.

 

Atlas Copco
har förvärvat Air Repair Sales and Services Limited, som distribuerar, servar och hyr ut kompressorer och tillbehör. Air Repair Sales and Services är baserat i Moncton, New Brunswick, Kanada, och har tolv anställda. Företaget, som var privatägt, är en auktoriserad Atlas Copco distributör som säljer och utför service på industrikompressorer och luftbehandlingssystem. Det förvärvade bolaget blir en del av Atlas Copco Compressors Canada och Servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

 

AGA Gas AB har
tecknat ett flerårigt avtal med AB Sandvik Materials Technology gällande leveranser av flytande naturgas (LNG). Sandvik Materials Technology kommer att byta ut eldningsolja och gasol som används i produktionsprocessen mot LNG. Avtalet omfattar den gasol och olja som används till företagets stålverk.
AGA, som sedan länge har ett omfattande samarbete med Sandvik-koncernen, påbörjar nu arbetet med att bygga och installera en LNG-anläggning som kommer att stå klar i början av nästa år då övergången till naturgas startar.

 

Norrmejerier invigde
26 augusti en ny anläggning för bitning, rivning och förpackning av ost vid Umeå mejeri. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson delade tillsammans med Norrmejeriers ordförande Henrik Wahlberg symboliskt dn 18 kg hel Västerbottensost som ett startskott på en ny era för Norrmejeriers ostbearbetning.

Studsvik kraftsamlar
kompetens inom Bränsle- och materialteknik. Från den 1 september hör Studsvik Alara Engineering till affärsområdet Bränsle- och materialteknik från affärsområdet Konsulttjänster inom Studsvikkoncernen.

 

Zander & Ingeström AB
har förvärvat Stockholms Elinvest AB för att få tillgång till varumärket Clage med dess produktsortiment av genomströmningsvärmare. Själva övertagandet skede 1 september.

Nederman
har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Filtac AB, verksamt inom process- och luftbehandling mot industriella applikationer. Filtac innehar bland annat ledande teknik och produkter för hantering av oljedimma som uppstår i samband med bearbetning av metall. Filtac omsätter ca 50 miljoner kronor och har sitt säte i Kinna i Västergötland. Bolaget sysselsätter 15 personer.

 

Sakab byter
namn till Ekokem eftersom Sakab numera ingår i finska Ekokemkoncernen som vill skapa en enhetlig nordisk företagsgrupp med tydligt fokus på cirkulär ekonomi. Målet är att bidra till en cirkulär ekonomi i de nordiska länderna för att omvandla avfall till nya råvaror, som direkt kan användas i produktionen igen.

 

Brammer
har skrivit avtal med Industriprodukter i Trollhättan AB om förvärv av 100 procent av företagets aktier. Investeringen ingår som ett led i en strategisk tillväxtplan för att fortsätta utöka lokal närvaro och kundservice. Ulf Larson, tidigare ägare till IPT, kommer driva verksamheten och rapportera till Jörgen Ottosson, vd Brammer Sverige. IPT kommer arbeta precis som tidigare med fokus på att serva eftermarknaden inom trestadsregionen – Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla. Brammers verksamhet i Sverige har växt kraftigt sedan starten i januari 2014 och består nu av tolv filialer jämt spridda över Sverige med två nationella distributionscenter i Göteborg och Helsingborg.

 

SPM har
mottagit en order från Stora Enso Kvarnsveden gällande det multifunktionella onlinesystemet Intellinova att installeras på rullmaskinen tillhörande PM12. Pappersmaskinen PM12 invigdes våren 2006 och är en av världens största pappersmaskiner. Stora delar av maskinen är redan utrustad med onlinesystem för vibrationsövervakning, men rullmaskinen saknar onlinesystem för tillståndskontroll varför man nu valt att komplettera anläggningen med detta för att säkerställa driften. Sedan tidigare använder man Intelnova för vibrationsmätning online även på pappersmaskinen PM10.

 

Momentum Industrial
har tecknat avtal med Boliden Mineral AB avseende leveranser av industrikomponenter och tillhörande tjänster. Momentum har under många år varit leverantör av industrikomponenter till företaget. Förutom produkter inom (rullnings)lager, kilremmar, tätningsprodukter och transmissionsdetaljer levererar Momentum även tjänster inom maskinservice, logistik och förrådsoptimering. Avtalet löper under ett år.

 

Delete förvärvar MITAB
och ökar nu sin närvaro på den svenska marknaden. Genom förvärvet av MITAB – Miljö & Industriteknik AB – med verksamhet i Gävle och Timrå finns Delete numera på nio olika orter i Sverige.
– Under 2015 har vi som mål att fördubbla vår omsättning, både genom förvärv och organisk tillväxt, säger Mårten Fuchs, vd för Delete i Sverige.
– Nu som en del av Delete kan vi erbjuda större åtaganden till våra kunder, något som har efterfrågats. Det underlättar naturligtvis att vi sedan tidigare har ett samarbete där vi lärt känna varandra och vet att vi levererar samma höga kvalitet och effektivitet i våra tjänster, säger Michael Sjölin, en av grundarna till MITAB.

 

 

Senaste numret

Process Magasin

Sök