Förslag om ekokompensation

| Av Peter Håkansson | Tipsa redaktionen

Utredningen om ekologisk kompensation som tillsattes förra året har nu kommit med sitt betänkande.

Utredningen skulle identifiera och föreslå åtgärder för att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering. I detta ingår att säkerställa förutsägbarheten vid krav på kompensation, och att underlätta såväl frivilliga som obligatoriska kompensationsåtgärder.För att en ekologisk kompensation ska bli effektiv presenterar utredningen 25 förslag. Dessa handlar om att utveckla befintlig lagstiftning, öka kunskapen och användandet av ekologisk kompensation, samt underlätta för en exploatör att finna lämpliga kompensationsåtgärder.

Genom våra förslag ökar kunskapen och tillämpningen av ekologisk kompensation i syfte att minska försluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behov av markexploatering tillgodoses, säger särskilda utredaren Håkan Wåhlstedt.


Utredningen föreslår exempelvis att skadelindringshierarkin tydliggörs i miljöbalken så att det framgår att man vid tillståndsprövning och dispensprövning i första hand ska undvika skada, i andra hand vidta skyddsåtgärder och i tredje hand återställningsåtgärder. När det visar sig att en verksamhet eller åtgärd kan tillåtas efter sådana hänsyn ska man överväga rimliga kompensationsåtgärder.


Genom att krav på redovisning av planerade kompensationsåtgärder ställs tidigt i
miljökonsekvensbeskrivningsprocessen bedömer utredningen att förutsägbarheten och effektiviteten i prövningarna kommer att öka.


Ekologisk kompensation innebär i korthet att gottgöra för miljöskada, och är ett av många verktyg för att tillämpa principen om att förorenaren ska betala för miljöskador. Kompensationen motverkar nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses. De består t ex i att naturvärden åter- eller tillskapas.Håll dig uppdaterad med Process Nordic
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Haveri i stoppar PM6 i Gruvön

Ett större haveri har skett i kokaren av halvkemisk massa i BillerudKorsnäs massalinje i Gruvön.

Massaindustrins restprodukter värdefulla för metallindustrin

Ska lyfta industrin

Trump måste spela

Tog årets Swedish Steel Prize

Arise outsourcar

Unik kracker invigd i Piteå

Arkiv

”Kräver en modern industripolitik”

För bara åtta år sen trodde ingen inom basindustrin på målet om nollutsläpp till 2050. Idag är alla med på tåget. Max Åhman forskar på hur det kan gå till: ”Processindustrin är som gjord för att tänka långsiktigt.”

Soldriven racingbil vann University Steel Prize 2017

Kärnkraften i depå

Vattenfalls kärnkraftsflotta går in på översyn som pågår till oktober. Omkring 4 000 medarbetare engageras i underhållet och uppgradering av. Totalt investeras två miljarder kronor.

17 miljoner till testbädd

Skapar ett nytt kompetenscenter

"Situationen är ohållbar"

Branschen måste fånga tillväxten

Förpackningsmarknaden växer så det knakar internationellt och här finns det stora möjligheter för fiberbaserade alternativ att ta marknadsandelar.

Felaktig valsning ger problem

Striden om röret i Hanöbukten

Fortsatt högt förtroende

Växthusgaserna ökade 2016

Ett stort litet forskningsland

Återkallas av forskarna

Forskarna bakom den kritiserade forskningsartikeln om fiskars konsumtion av mikroplastpartiklar har själva begärt att artikeln ska återkallas från tidskriften Science.

Dags för en packrevolution

Miljöfrågor för förpackningar har under 30 års tid handlat om att materialminimera och återvinna. Nu är det dags för nästa stora steg: att utveckla egenskaperna utifrån konsumentbeteende och minska matsvinnet.

LKAB levererar till North Stream 2

Ett språng för miljöstål

Metsä Board prisas i Shanghai

Mycket hög tillgänglighet i vinter

Vill bygga stort bioraff i Timrå

Förslag om ekokompensation

Högre järnmalmspris hissar resultatet

Letar ny ägare till Gobigas

Startat nya extrudern i Husum

Återupptar arbetet med nyckelbiotoper

74-tonsfordon ger marginell nytta

”Skogsnäringen – en framtidsbransch”

Stålklänningar åter till Munkfors

Mer olja i Barents hav

Unik metod för gruvavfall

Sänd till en kollega

0.166